Συριανό Ανταλλακτικό Δίκτυο !


Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων

Το Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων είναι μια δημιουργία που έχει ως αφετηρία τις ιδέες της αλληλέγγυας οικονομίας. 
Η ισορροπία ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό συμφέρον, η συμφωνία ότι κανείς και καμιά  δεν επιδιώκει την εκμετάλλευση αλλά μόνον την  εξυπηρέτηση αναγκών, η λειτουργία της συνέλευσης ως μοναδικού τρόπου επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν, είναι μερικά από τα σημεία εκκίνησης. Οι υπηρεσίες καταχωρούνται σε λίστες προσβάσιμες στον(-ην) καθένα(-μία) που θέλει να προσφέρει ή να λάβει μια υπηρεσία. Στους πίνακες αναγράφονται οι υπηρεσίες και τα στοιχεία του(-ης) συναλλασσόμενου(-ης) καθώς και οι μονάδες ανταλλαγής.

Η μονάδα ανταλλαγής είναι το Συριανό ανταλλακτικό νόμισμα (σ.α.νο ).
Ορίζεται σαν κάτω όριο τα -30 σανο και σαν πάνω όριο τα +30 σανο. Δείτε περισσότερα στη σελίδα “Συχνές ερωτήσεις” .  Προς το παρόν η ισοτιμία ορίζεται 1 σανο=1 ώρα. Η ισοτιμία είναι ένα θέμα που εγείρει πολλά ερωτήματα, πιστεύουμε όμως ότι μπορεί να λυθεί στο πλαίσιο των σχέσεων εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και καλών προθέσεων στο οποίο όλοι(-ες) θα λειτουργούμε στη συνέλευση του Δικτύου.  Οι λίστες υπηρεσιών και προϊόντων ενημερώνονται κάθε Κυριακή.  Αν θέλετε να εγγράψετε ή να αλλάξετε μια υπηρεσία, στείλετε e-mail στο sanosyros@yahoo.gr.  Δείτε τις λίστες εδω.  Για περισσότερες λεπτομέρειες κάντε κλικ στη σελίδα “Συχνές ερωτήσεις” (επάνω δεξιά σε αυτή τη σελίδα).

Παζάρι με Συριανό νόμισμα!

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου από τις 18:00-22:00 θα πραγματοποιηθεί παζάρι προϊόντων και αντικειμένων με σ.α.ν.ο (Συριανό ανταλλακτικό νόμισμα).

Το ανταλλακτικό σανοπαζάρι θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Μιαούλη, έξω από το χώρο των προσκόπων, κάτω από το δημαρχείο (μπροστά στην πρώην παιδική βιβλιοθήκη).
Μπορείτε να φέρετε τρόφιμα, αντικείμενα, ρούχα, βιβλία και οτιδήποτε άλλο νομίζετε, χρησιμοποιώντας σαν ανταλλακτικό μέσο το σ.α.ν.ο.

Αν δεν είστε μέλος του δικτύου  μπορείτε να γίνετε επί τόπου. Η διαδικασία είναι απλή και απαιτεί το e-mail σας και τις υπηρεσίες- προϊόντα που προσφέρετε ή ζητάτε.
Σας περιμένουμε!!
Συριανό Ανταλλακτικό Δίκτυο

Τι είναι το Δίκτυο ανταλλαγής;
-Το Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων είναι μια δημιουργία που έχει ως αφετηρία τις ιδέες της αλληλέγγυας οικονομίας. Η ισορροπία ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό συμφέρον, η συμφωνία ότι κανείς και καμμιά  δεν επιδιώκει την εκμετάλλευση αλλά μόνον την εξυπηρέτηση αναγκών, η λειτουργία της συνέλευσης ως μοναδικού τρόπου επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν, είναι μερικά από τα σημεία εκκίνησης.
Οι υπηρεσίες καταχωρούνται σε λίστες προσβάσιμες στον(-ην) καθένα(-μία) που θέλει να προσφέρει ή να λάβει μια υπηρεσία. Στους πίνακες αναγράφονται οι υπηρεσίες και τα στοιχεία του(-ης) συναλλασσόμενου(-ης) καθώς και οι μονάδες ανταλλαγής.
Η μονάδα ανταλλαγής είναι το Συριανό ανταλλακτικό νόμισμα (σ.α.νο ).
Το 1 σ.α.ν.ο αντιστοιχεί σε 1 ώρα οποιασδήποτε εργασίας (ανάλογα διαμορφώνονται και οι τιμές των προϊόντων)
Ορίζεται σαν κάτω όριο τα -30 σανο και σαν πανω όριο τα +30 σανο.

 Δείτε περισσότερα στη διεύθυνσηhttp://sanosyros.wordpress.com/
Δημοσίευση σχολίου