"ΧΕΛΩΝΑ" Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Αίγινας .: Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω . οι 5 Θεμε...

"ΧΕΛΩΝΑ" Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Αίγινας .:

 Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω . 

Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω

 Εικόνες σαν και αυτήν συναντούμε παντού στην Ελλάδα !

Χάρη όμως σε ενεργούς πολίτες  ...
Δημοσίευση σχολίου