κομποστοποίηση .... Άλλη μία άγνωστη λέξη .;;; :


Τι είναι η κομποστοποίηση;

Άλλη μία άγνωστη λέξη .;;; :
Κομποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα (φρούτα, λαχανικά, φύλλα, κλαδέματα κ.ά.) μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μείγμα που λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα. Αυτό το προϊόν ονομάζεται κομπόστ.

Ας δούμε τι κάνουν οι πόλεις στην Ευρώπη εδώ και χρόνια, ή μάλλον ας δούμε τι κάνουν στην Ελλάδα εδώ και λίγα χρόνια κάποιοι δήμοι. Ας πάρουμε το δήμο Ηρακλείου στην Κρήτη.
Από το 2006 έχει ξεκινήσει την κομποστοποίηση του συνόλου των φυτικών υπολειμμάτων του πρασίνου του δήμου, σε ειδικό χώρο με τη βοήθεια του ΤΕΙ Κρήτης. Η σχετική έκθεση αναφέρει πως κάθε χρόνο 10.000 κυβικά μέτρα κλαδοκαθάρων (φύλλα, κλαδιά κ.α.) οδηγούνται στην κομποστοποίηση (τα οποία αλλιώς θα πήγαιναν στη χωματερή) και δίνουν περίπου 1.000 κυβικά μέτρα κομπόστ, το οποίο χρησιμοποηείται για την επέκταση και βελτίωση του πρασίνου στην πόλη. Παράλληλα οι σπουδαστές του ΤΕΙ έχουν την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε θέματα κομποστοποίησης.

Ο δήμος προχώρησε και στη συγκέντρωση και μεταφορά των κλαδοκαθάρων των οικογενειακών κήπων με φορτηγά του δήμου. Ακόμη όποιος Δημότης μεταφέρει μόνος του τα κλαδοκάθαρά του, μπορεί να παίρνει μια αναλογική ποσότητα κόμποστ δωρεάν.

Κι ερχόμαστε πίσω, στη δική μας πραγματικότητα.

Σήμερα Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 συμπληρώνονται 180 χρόνια από την δολοφονία του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννου Καποδίστρια.Τι είχε πει ο Καποδίστριας στους υπουργούς του.

«…Είμαι ευτυχής διότι ηδυνήθην να προσφέρω… διά την εθνικήν ανεξαρτησίαν και ελευθερίαν, δι΄ αυτό το τόσον θεάρεστον έργον, τα λείψανα της μετρίας καταστάσεώς μου εις το θυσιαστήριον της πατρίδας… 
Διά τον αυτόν τούτον λόγον θέλη αποφεύγει και ήδη να δεχθή την προσδιοριζόμενην ποσότητα διά τα έξοδα του αρχηγού της Επικρατείας, απεχόμενος, εν όσω τα ιδιαίτερά μου χρηματικά μέσα μου επαρκούν από το να εγγίσω μέχρι οβολού τα δημόσια χρήματα προς την ιδίαν μου χρήσιν…
Αποστρέφομαι το να προμηθεύω εις τον εαυτόν μου τας αναπαύσεις του βίου, αι οποίαι προϋποθέτουν την ευπορίαν, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων περικυκλωμένοι από πλήθος ολόκληρον ανθρώπων βυθισμένων εις την εσχάτην αμηχανίαν… 
Ελπίζω ότι όσοι εξ΄ υμών συμμετάσχουν εις την κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μετ΄ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατό να λαμβάνουν μισθούς ανάλογους με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ΄ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσίαν της».
(Ο Καποδίστριας προς την Δ’ Εθνικήν Συνέλευση, Άργος 4 Αυγούστου 1829).

Η ελπιδοφόρα Οικονομία – Η διαχρονική απάντηση στις κοινωνικοοικονομικές κρίσεις.  
Σε μια στιγμή, που μια μεγάλης έντασης οικονομική κρίση διαπερνά  τον τόπος μας , αντικρίζοντας τις άμεσες κοινωνικές συνέπειες,  ένα κοινωνικοοικονομικό Μοντέλο ευδοκιμεί. Είναι ένα κοινωνικοοικονομικό μοντέλο το οποίο έχει το μέγεθος της δέκατης οικονομίας στον κόσμο  (http://www.global300.coop )  και δεν βασίζεται στους επενδυτές και στα δάνειά τους.

Τις 18 Δεκεμβρίου του 2009 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην 64η Σύνοδο της, με το ψήφισμα  64/136 ανακήρυξε το 2012 ως  «Έτος των Συνεταιρισμών», υιοθετώντας την πρόταση-έκθεση του Γενικού Γραμματέα της με τίτλο  «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη».  Η πρόταση του Γ.Γ.  βασίστηκε στην έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας  «Απαντήσεις για την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση -  Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης»    η οποία επισυνάπτεται. ( http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/anthektikotitaGR.pdf )

Η αποδοχή της Διεθνούς Κοινότητας δεν ήρθε τυχαία, υπήρξε αποτέλεσμα σκληρής πολυετούς δουλειάς και συνεργασίας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας με το Παγκόσμιο Συνεταιριστικό Κίνημα των 800.000.000 μελών, το οποίο φέτος στις 4  Ιουλίου γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών κάτω από το σύνθημα  «Καθοδηγώντας την παγκόσμια ανάκαμψη μέσω των συνεταιρισμών». 
Πιστεύοντας   ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να βοηθήσει τον τόπο μας, ευελπιστούμε και ελπίζουμε στις ενέργειές σας για την προώθησή του, σύμφωνα και με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Πολιτείας μας που απορρέουν από την Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, την οποία η Χώρα μας ως μέλος της έχει αποδεχτεί. 

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης


«Νησίδα Ανακύκλωσης» και Εκπαιδευτικό σταθμό Α.Π.Ε.


Το οικολογικό & πολιτιστικό εργαστήρι «ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ»
Σχεδίασε και υλοποιεί , στα πλαίσια του
Το 1ο «Οικολογικό Κέντρο Ενέργειας και Ανακύκλωσης»
στην Αίγινα με
·     Την  «Νησίδα Ανακύκλωσης» και
·     Εκπαιδευτικό σταθμό Α.Π.Ε.
  • υπό την αιγίδα του Δήμου Αίγινας
 με την χορηγία των
  • Spider A.E.  www.spidersa.com 
  • Mobisell Recycling Company www.mobisell.eu  
  • σε συνεργασία με το 
  •   Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων (ΕΚΠΑΖ)  
  • και την  ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ www.thermod.gr

H ΔΗΩ διοργανώνει την έκθεση Ecofestival 2011


Έρχεται το ανανεωμένο Ecofestival με παράλληλες εκδηλώσεις.


ImageΕπιτέλους ξεκινάει η διαδικασία κράτησης περιπτέρων της μεγαλύτερης πανελλήνιας Έκθεσης Βιολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Ecofestival 2011. Με νέους συνεργάτες, νέο εκθεσιακό χώρο, νέες ιδέες, και πληθώρα νέων εκδηλώσεων, η έκθεση Ecofestival 2011 επιστρέφει στις 25-28 Νοεμβρίου 2011, στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC, στην Παιανία, και υπόσχεται την δυναμικότερη εκδήλωση στα βιολογικά προϊόντα.
 Φέτος μάλιστα, η επιτυχία της εκδήλωσης είναι πιο εγγυημένη από ποτέ, καθώς οι νέοι συνεργάτες, αλλά και η συστέγαση της έκθεσης Ecofestival 2011 με την 3η ΕΛΤΡΟΠ, την εμπορική έκθεση ελληνικών τροφίμων, ποτών, εξοπλισμού και αγροτικής οικονομίας, την FROZENexpo, έκθεση κατεψυγμένων ειδών διατροφής και σχετικού εξοπλισμού, καθώς και το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων του Κόσμου, διασφαλίζουν αυξημένη συμμετοχή και επισκεψιμότητα, και φέρνουν νέο αίμα στην έκθεση.

Ρετσίνι, το δάκρυ του Πεύκου ...


ΡΗΤΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
 
Τι είναι η ρητίνη
Ορισμένα κωνοφόρα δένδρα, όταν τραυματιστούν από διάφορες αιτίες (άνεμο, φωτιά, κεραυνό ή κ.ά.) εκκρίνουν ένα πυκνόρρευστο, κολλώδες, άχρωμο υγρό, τη ρητίνη, η οποία καλύπτει την πληγή και προστατεύει το δένδρο από προσβολές υγρασίας, σήψης και ξυροφθόρων εντόμων. Η ροή της ρητίνης γίνεται μέσω των ρητινοφόρων αγωγών, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας ένα «δίκτυο συγκοινωνούντων αγγείων».
Ρητινοφόρους αγωγούς διαθέτουν τα πεύκα, η ερυθρελάτη και τα ξενικά είδη ψευδοτσούγκα και λάρικα, όμως σημαντικές ποσότητες ρητίνης παράγουν κυρίως η χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis) και δευτερευόντως η τραχεία πεύκη (Pinus brutia). Στην Ελλάδα σήμερα η παραγωγή ρητίνης προέρχεται εξ ολοκλήρου από τη χαλέπιο πεύκη, ενώ στο παρελθόν ρητινεύονταν και κάποια δάση τραχείας πεύκης.
Συγκομιδή της ρητίνης
Στη χώρα μας η ρητινοσυλλογή ρυθμίζεται από το Β.Δ 439/68 ΦΕΚ (150/Α/1968).
Σήμερα χρησιμοποιείται αποκλειστικά η μέθοδος της αποφλοίωσης με διάνοιξη μετώπου και  χημική επίδραση πάστας θειικού οξέος. Η μέθοδος αυτή αξιοποιώντας την ανατομία του ξύλου (αξονικοί και ακτινικοί ρητινοφόροι αγωγοί) προκαλεί τον ερεθισμό και το άνοιγμα των ακτινικών αγωγών. Χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία για τη διαμόρφωση του μετώπου ρητίνευσης και την τοποθέτηση σε αυτό της πάστας θειικού οξέος. Η παραγόμενη ρητίνη οδηγείται από το μέτωπο με τη βοήθεια μεταλλικών οδηγών ροής σε μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία τα οποία στερεώνονται κατάλληλα στη βάση του μετώπου.
Οι εργασίες ρητίνευσης ξεκινούν το Μάρτιο κάθε έτους και ολοκληρώνονται το μήνα Νοέμβριο.
Η  ρητίνευση δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του ξύλου, που εξακολουθεί να είναι κατάλληλο για διάφορα προϊόντα (πριστή ξυλεία, χαρτοπολτός, μοριόπλακες κ.ά) μέχρι την απορητίνευσή του, οπότε το δένδρο υλοτομείται αμέσως αφού αφαιρεθούν όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία ρητίνευσης.
Χρήσεις της ρητίνης
Η χρήση και παραγωγή της ρητίνης είναι γνωστή στον άνθρωπο από την αρχαιότητα.  Η αρχαιότερη ιστορική αναφορά παγκοσμίως είναι αυτή του Θεόφραστου στην «περί φυτών πραγματεία» του, το 300 περίπου π.χ. στην οποία αναφέρει λεπτομερώς τη μέθοδο συλλογής ρητίνης στην εποχή του καθώς και τη μέθοδο παρασκευής της κολοφώνιας πίσσας. Οι αρχαίοι λαοί, όπως Κινέζοι, Ιάπωνες και Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τη ρητίνη για την παραγωγή λάκκας και βερνικιών. Είναι επίσης γνωστή η χρήση της στη στεγανοποίηση των ξύλινων πλοίων, την παρασκευή του υγρού πυρός (εύφλεκτης πολεμικής ύλης) κατά το μεσαίωνα, αλλά και

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ Της Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά Η ΑΙΓΙΝΑ πριν ακόμα από τον αγώνα τής ανεξαρτησίας και μέχρι π...