Οι προτάσεις μας ...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ !!!
 ...  Η ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 


ο Η δημιουργία καταναλωτικών συνεταιρισμών με κοινωφελείς προεκτάσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών τροφίμων,την αύξηση της αγοραστικής ισχύς, μεταφέροντας το πλεόνασμα που δημιουργείτε στην προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών.

Σε ένα καταναλωτικό συνεταιρισμό τα μέλη του είναι οι πελάτες αλλά και οι ιδιοκτήτες του. Επιστέφοντας σε αυτούς τα κέρδη, το αποτέλεσμα είναι να αγοράζουν τα προϊόντα στο κόστος τους επιβαρυμένα μόνο με τα λειτουργικά έξοδα. Δίνεται επίσης μέριμνα για την δημιουργία ενός κοινού ταμείου για τις κοινές ανάγκες του συνεταιρισμού και των μελών του.Περισσότερα ....

Συγκριτικοί πίνακες χαρακτηριστικών τιμών από καταναλωτικούς συνεταιρισμούς στην Ιταλία. Tελικό όφελος 30% φθηνότερα 

Ελληνική Αγορά. Διακύμανση τιμών πώλησης 50 ειδών Super Market με δειγματοληψία σε 300 καταστήματα. Διαφορές τιμής πώλησης του ίδιου προϊόντος μέχρι και πάνω από 200% 

ο Η ηλεκτροκίνηση αυτοκινήτων για την:
- Εξοικονόμηση συμβατικών μορφών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών με την ταυτόχρονη οικονομική ανακούφιση των πολιτών.
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.
- Εξασφάλιση και ενδυνάμωση των κατάλληλων συνθηκών προσέλκυσηςεπιχειρήσεων έντασης της γνώσης.
- Δημιουργίας νέων καινοτομικών θέσεων εργασίας.
- Έναρξη λειτουργίας συλλογικών μοντέλων συνεργασίας για την επίτευξη τοπικών στόχων για την αειοφορεία στην ανάπτυξη. Περισσότερα .... 


Δείγματα οπτικού υλικού από την Ελλάδα την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και τις Η.Π.Α


Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα (Ανιχνεύσεις ΕΤ3)
from Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. on Vimeo.Από την Ιδρυση του Ελληνικού Κράτους γνωρίζουμε τα δύο κυρίαρχα συστήματα Οικονομιών,
 την Δημόσια ή Κρατική Οικονομία και την Ιδιωτική Οικονομία της Ελεύθερης Αγοράς, που αντιπαλεύουν για την επικράτηση τους ή συνεργάζονται καθορίζοντας τα μεταξύ τους σύνορα.
Τον τελευταίο αιώνα είδαμε άλλοτε την Κρατική Οικονομία να ενασχολείται με θέματα που άπτονται της Ιδιωτικής Οικονομίας και άλλοτε να υποστηρίζει την ενασχόληση του Ιδιωτικού Τομέα σε τομείς που παραδοσιακά αποτελούν πεδίο της Δημόσιας Οικονομίας.

Οι προτεινόμες επιλογές μας ως Πολίτες, οδηγούν σε μονόδρομους που όμως συνέχεια αλλάζουν.

Πρέπει να επιλέγουμε αναγκαστικά μεταξύ των δύο μοντέλων.
Είναι όμως έτσι;

Υπάρχουν μόνο αυτές οι δύο επιλογές, ή μήπως υπάρχει μια τρίτη;

Αυτή της Κοινωνικής ή Αλληλέγγυας Οικονομίας, με 800.000.000 μέλη σε όλο τον Κόσμο; Στατιστικά στοιχεία

- Ένα Οικονομικό Μοντέλο που, εφαρμόζεται πλέον στην Ευρωπαϊκή μας οικογένεια, στην γειτονική μας Κύπρο, όπως επίσης και σε όλο τον Κόσμο και χρησιμοποιείται ως ένα σχέδιο επιβίωσης «παντός καιρού».

- Ένα Οικονομικό Μοντέλο που κάποτε, πριν την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, εφαρμοζόταν στις κοινότητες του τόπου μας και υπήρξε o συνήθης τρόπος συνεργασίας και επιβίωσης των ανθρώπων, μια πρωτοπορία του τόπου μας αναγνωριζόμενη διεθνώς εάν και εμείς το έχουμε ξεχάσει.
 Περισσότερα .... 

- Βασίζεται στην αλληλοβοήθεια και συνεργασία των ανθρώπων.

- Ενεργεί παράλληλα με τα δύο γνωστά Οικονομικά Μοντέλα.

- Προσδίδει στην επιβίωση των πολιτών ποιότητα ζωής, ανεξάρτητα από την επικρατούσα κάθε φορά πολιτική κατεύθυνση Κρατική ή Ιδιωτική.

- Εξασφαλίζει αναδιανομή του πλούτου και περιφερειακή ανάπτυξη.

- Εφαρμόζει πρακτικές που οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές τροφίμων.

- Δίνει μεγαλύτερη αγοραστική ισχύ στον πενιχρό μισθό μας.

- Προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες, προάγει τον πολιτισμό.

Με λίγα λόγια οδηγεί σε αξιοπρεπή διαβίωση.

Είναι μήπως τελικά αυτός ο λόγος, (Κοινωνική Οικονομία) που οι Ευρωπαίοι Συμπολίτες μας απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές τροφίμων από αυτές της Ελλάδας, καθώς και πολλές άλλες κοινωνικές παροχές άγνωστες στον τόπο μας;

Σκοπός του Δικτύου είναι να γίνει γνωστό, πως οι συνεταιρισμοί, όταν δεν είναι συνεταιρισμοί μόνο κατ' όνομα, και βασίζονται στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές βοηθούν την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου με την τοποθέτηση του στο κέντρο του ενδιαφέροντος, με την ανοιχτή, αυτόνομη, διάφανη με σταθερούς κανόνες λειτουργία τους, αλλά και με διαρκείς κοινωνικούς στόχους.


Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. στηρίζει το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών του Ο.Η.Ε. για το 2012
Η επίσημη ιστοσελίδα του ΟΗΕ για το 2012 ως Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών 

Ανεπίσημη μετάφραση του Δελτίου Τύπου του ΟΗΕ για την ανακήρυξη του 2012 ως Έτος προώθησης των Συνεταιρισμών

Ανεπίσημη μετάφραση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ανακήρυξη του 2012 ως Έτος προώθησης των Συνεταιρισμών σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα Η επίσημη ιστοσελίδα της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας για το 2012 ως Διεθνές Έτος των Συνεταιρισμών από τον ΟΗΕ

Ανεπίσημη μετάφραση του Δελτίου Τύπου της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας για την ανακήρυξη του 2012 ως Έτος προώθησης των Συνεταιρισμών
Η ελληνική μετάφραση της θαυμάσιας Έκθεσης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ( ILO ) «Η Ανθεκτικότητα του Συνεταιριστικού Επιχειρηματικού Μοντέλου σε Περιόδους Κρίσης - Απαντήσεις για την Παγκόσμια Κρίση» στην οποία βασίστηκε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ για να προτείνει την ανακήρυξη του 2012 ως Έτος προώθησης των Συνεταιρισμών
Διαβάστε την ελληνική μετάφραση του θαυμάσιου "Συνεταιριστικού Εγχειριδίου για τις Οργανώσεις Εργαζομένων" του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας
Δημοσίευση σχολίου