Το Οικολόγιο (www.oikologio.gr) κάνει έκκληση σε προγραμματιστές.

  • Το Οικολόγιο κάνει έκκληση σε προγραμματιστές
Το περιβαλλοντικό δεν είναι ένα ζήτημα που επιλύεται από τα «πάνω». Το περιβαλλοντικό ζήτημα λύνεται, όταν εμείς οι πολίτες παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Με τις γνώσεις σου και λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σου μπορείς πραγματικά να βοηθήσεις στη διάσωση της φύσης και να κάνεις τη διαφορά. Η κοινότητα του Οικολογίου αναζητά ανθρώπους με γνώσεις προγραμματισμού, που επιθυμούν να συνεισφέρουν στη μάχη ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή. Η δική σου κινητοποίηση μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.

Το εγχείρημα, στο οποίο καλείστε να συμμετέχετε, είναι η κατασκευή ενός ψηφιακού χάρτη της Ελλάδας, στον οποίο θα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να προσθέτουν πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά προβλήματα κάθε περιοχής και τις κινήσεις πολιτών που δραστηριοποιούνται για την επίλυση αυτών. Ο χάρτης θα είναι απολύτως διαδραστικός δίνοντας στον καθένα τη δυνατότητα να προσθέτει το περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής του μαζί με μία σύντομη περιγραφή καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail, ιστοσελίδες) για την αντίστοιχη κίνηση πολιτών. Ο χάρτης θα έχει δυνατότητες ταξινόμησης παρομοίων τοπικών προβλημάτων και κινήσεων πολιτών, ώστε να αναδεικνύεται η τυχόν εθνική τους διάσταση. Η περαιτέρω συνδιαμόρφωση των λειτουργιών και του χαρακτήρα του χάρτη θα είναι αντικείμενο της ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την κατασκευή του. Για επικοινωνία με την ομάδα κατασκευής του ψηφιακού χάρτη στείλτε email στο info@oikologio.gr.

Δημοσίευση σχολίου