ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ .

  • Μουσικοθεραπεία είναι η κατάλληλη χρήση της μουσικής και των μουσικών στοιχείων με στόχο την υποστήριξη, βελτίωση ή αποκατάσταση της διανοητικής, φυσικής, συναισθηματικής και πνευματικής υγείας. Η μουσικοθεραπεία δεν στοχεύει τόσο στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα όσο στο θεραπευτικό.

Η μουσικοθεραπεία ασκείται από ειδικά καταρτισμένους μουσικοθεραπευτές. Η μουσικοθεραπευτική έρευνα εξετάζει τις μεθόδους και τεχνικές καθώς και την αποτελεσματικότητά τους στην θεραπεία παθήσεων και την παιδαγωγική.

Η μουσικοθεραπεία έχει τις ρίζες της στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τόσο οι Πυθαγόρειοι όσο και ο Αριστοτέλης αναγνώριζαν τις θετικές επιδράσεις που ασκεί η μουσική στον ψυχικό κόσμο αλλά και ο Όμηρος ακόμη μας πληροφορεί για τη χρήση της μουσικής στη ίαση τραυμάτων. Στον 20ο αιώνα αναγνωρίστηκε και επιστημονικά ότι η μουσική μέσα από τις δημιουργικές, δομικές και συναισθηματικές της ιδιότητες μπορεί να αντιμετωπίσει σωρεία ψυχικών και νοητικών παθήσεων ενώ αποτελεί ένα χρηστικότατο εργαλείο για την κοινωνική ένταξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Έτσι σήμερα η μουσικοθεραπεία αποτελεί ξεχωριστό κλάδο της παιδαγωγικής και θεραπευτικής και στις περισσότερες προηγμένες χώρες προβλέπεται ειδική ακαδημαϊκή κατάρτιση των μουσικοθεραπευτών.

Στη χώρα μας υπάρχουν ήδη μεμονωμένες προσπάθειες και εφαρμογές, αλλά οφείλουμε, ως χώρα γενέτειρα αυτής της πρακτικής, να την αναπτύξουμε συστηματικά, διαμορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες και θεσμούς μέσα από τις οποίες θα μπορούν να παραχθούν ειδικά καταρτισμένοι μουσικοθεραπευτές, αναγνωρίζοντας θεσμικά την ειδίκευση και επαγγελματική κατοχύρωση του μουσικοθεραπευτή, υποστηρίζοντας την έρευνα για την θεραπευτική δράση της μουσικής και τέλος διευρύνοντας και ενισχύοντας τα πεδία εφαρμογών της μουσικοθεραπείας σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν.

  •  ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Δημοσίευση σχολίου