Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία


H Κοινωνική επιχειρηματικότητα ως εργαλείο για τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ταυτότητα 

Βασικά ερωτήματα:
Η σχέση του τουρισμού με το περιβάλλον και τη τοπική παραγωγική και πολιτισμική ταυτότητα:
1. Πρόβλημα  ?????  ή Πρόκληση –Προβολή
2. Με ποιά μέσα ????

Τουρισμός και Περιβάλλον: Το πρόβλημα –απορρίμματα
}Ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης
}Ανεξέλεγκτη απόθεση στο χώρο
}Δυσκολίες στη διαλογή στην πηγή (εποχιακή απασχόληση –αλλαγές προσωπικού επιχειρήσεων, ένταση τουριστικής εργασίας, δύσκολη πρόσβαση οχημάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς)
}Δυσκολίες στη μεταφορά για ανακύκλωση (πλοία)
}Δυσκολίες στη χωροθέτηση μονάδων διαλογής και επεξεργασίας
}Μεγάλη εποχιακή διακύμανση
}Δυσκολία εξεύρεσης χώρων για τελική διάθεση

Η ένταση του προβλήματος λόγω τουρισμού
Παράδειγμα η
Σαντορίνη
}15.000 πληθυσμός
}Εποχιακοί εργαζόμενοι τουριστικός τομέας
}850.000 επισκέπτες (αφίξεις με πλοία –αεροδρόμιο) –διπλάσιος σε μέσο όρο πληθυσμός
}800.000 επισκέπτες –κρουαζιερόπλοια
Οι στόχοι
Τουριστικές Περιοχές –Νησιά «μηδενικών αποβλήτων»

Στόχοι 2020 (νέος Εθνικός Σχεδιασμός Αποβλήτων) με αναφορά στον τουρισμό
-Πρόληψη παραγωγής –πλαστική σακούλα, προϊόντα μιας χρήσης
-Διαλογή στην πηγή συσκευασιών = Διαλογή από τον επισκέπτη –επιχείρηση
-Ξεχωριστή διαλογή 40% οργανικών για λιπασματοποίηση =πρωινά –φαγητό -επιχειρήσεις

Τουρισμός και τοπική ταυτότητα
ØΠολιτιστική ταυτότητα (μύθος, ιστορία, λαογραφία, ανθρωπολογία, παραδόσεις, τέχνη, λογοτεχνία, τραγούδι, χορός)
ØΠαραγωγική ταυτότητα (τοπικές ποικιλίες και φυλές, τοπικά αγροτικά και χειροτεχνικά προϊόντα, σύγχρονη παραγωγή)
ØΤο πρόβλημα: ο τουρισμός παρεμβαίνει στον χώρο και στον χρόνο με εισβολή ξένων στοιχείων, καταναλώνει ανθρώπινους και φυσικούς πόρους, απαξιώνει αξίες
Η βασική απάντηση
Αναδεικνύουμε το πρόβλημα
Προκαλούμε και προβάλλουμε τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ως λύση

Η κατ αρχήν αλλαγή
}Αντιστροφή της πυραμίδας
}Έμφαση στην πρόληψη, συμμετοχή πολίτη -επισκέπτη

Ένα άλλο μοντέλο: τουρισμός με γνώση και συμμετοχή
Βασικά στοιχεία:
}Επισκέπτης με γνώση του προβλήματος
}Επιχειρηματίες –εργαζόμενοι με γνώση
}Λύσεις με συμμετοχή επισκεπτών –απλές καθημερινές
}Λύσεις με συμμετοχή επιχειρηματικών εργαζομένων και κίνητρα
}Στοχευμένες καμπάνιες

Η γνώση για τους επισκέπτες
}Επισκέπτες ντόπιοι από πόλεις: σύλλογοι, χειμωνιάτικες δραστηριότητες
}Έλληνες επισκέπτες : περιοδικά, τουριστικά έντυπα, ιστοσελίδες Αλλά και πλοίο ! Και αεροπλάνο -αεροδρόμια
}Επισκέπτες από άλλες χώρες: τουριστικά γραφεία και έντυπα, ιστοσελίδες –με ιδιαιτερότητες ανά χώρα προέλευσης. Αλλά και πλοίο ! Και αεροπλάνο -αεροδρόμια
}Επισκέπτες ωρών –κρουαζιερόπλοια: έντυπα και sites κρουαζιέρας αλλά και το ίδιο το πλοίο
}Επί τόπου: στα δωμάτια –στο κατάστημα
Η γνώση για επιχειρηματίες / εργαζόμενους
Εντός νησιού:
}Δήμος -δημόσιο:υπηρεσίες αδειοδότησης -εξυπηρέτησης
}Σύλλογοι επιχειρηματιών –επιμελητήρια
}Τοπικά ΜΜΕ
}Το παράδειγμα από «πάνω»
}Το παράδειγμα από «κάτω»
Αλλά και σε εθνικό επίπεδο
Βασικά εργαλεία γνώσης για τους επισκέπτες επιχειρηματίες -εργαζόμενους
}Δίκτυο σημείων πληροφόρησης σε νησιά –τουριστικές περιοχές νησιά
}Διάχυση καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας ανάμεσα στα νησιά
Λύσεις με συμμετοχή των επισκεπτών
}Πρόληψη -μείωση απορριμμάτων -αποφυγή προϊόντων μίας χρήσης
}Αποφυγή της χρήσης επικίνδυνων υλικών και συσκευασιών αλλά και
}Εναλλακτικές καταναλωτικές επιλογές, όπως το Ελληνικο πρωινό, τοπικά προϊόντα διατροφής και δώρα
}Συμμετοχή στη διαλογή στην πηγή –καμπάνιες
}Μαθήματα –εργαστήρια τέχνης και πολιτισμού
Λύσεις με συμμετοχή επιχειρηματιών και εργαζομένων
}Πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων
}Επαναχρησιμοποίηση υλικών
}διαλογή στην πηγή -κομποστοποίηση
}Χρήση τοπικών υλικών
}Επαφή με τοπικό πολιτισμό -δράσεις
}Κοινωνική ενεργοποίηση και συμμετοχή
Συλλογικές δράσεις πληροφόρησης –ο Ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας
}Ενθάρρυνση τοπικών πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας
}Το παράδειγμα των Κέντρων Ανακύκλωσης –Εκπαίδευσης για τη ΔΙαλογή Στην Πηγή ΚΑΕΔΙΣΠ
}Ανάδειξη προβολή πράσινων σημείων .
}Εθελοντικά σύμφωνα συνεργασίας επιχειρήσεων για μείωση –διαλογή απορριμμάτων, για χρήση τοπικών προϊόντων και ενεργή συμμετοχή στα τοπικά πολιτιστικά δρώμενα

Παραδείγματα συλλογικών δράσεων με υποστήριξη από φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας
}Πλαστική σακούλα –αντικατάσταση από τσάντες πολλαπλής χρήσης
}Καμπάνια για μείωση ατομικών φιαλιδίων νερού
}Ελληνικό τοπικό πρωινό –για τοπικά προϊόντα και μύθο αλλά και μείωση απορριμμάτων, συσκευασιών
}Φροντίδα για τη γή των νησιών: το καφέ σακούλι –καλαθάκι για τα οργανικά κάθε επισκέπτη σε δωμάτια –εστίασης χώρους
}Για το τοπίο και το περιβάλλον των νησιών: χρωματιστά σακουλάκια –καλαθάκια για συσκευασίες για κάθε επισκέπτη σε δωμάτια –εστίασης χώρους, με πρόσκληση


Συμπέρασμα: Η απάντηση στο πρόβλημα;; Η σχέση του τουρισμού με το περιβάλλον και τη τοπική παραγωγική και πολιτισμική ταυτότητα:

Πρόκληση :  Αναδεικνύουμε το πρόβλημα,  
Προκαλούμε και προβάλλουμε τη συμμετοχή στη λύση,  Μέσα από δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας.

·         Για όλες και όλους που δεν μπόρεσαν να είναι εκεί    Χριστίνα Ευθυμιάτου


Προτάσεις για περπάτημα και εξερεύνηση

Προτάσεις για περπάτημα και εξερεύνηση ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Η πόλη της Αίγινας είναι εκεί όπου βρίσκεται και το κύρι...