οδός Αιγίνης: Άγιος Διονύσιος στην Παχειά Ράχη Αίγινας

 Άγιος Διονύσιος στην Παχειά Ράχη Αίγινας: Στην Αίγινα ο Άγιος τιμάται ιδιαίτερα και θεωρείται ο πολιούχος Άγιός της. Στην Παλαιά Χώρα ο επισκέπτης συναντά το κελί του και ...
Δημοσίευση σχολίου