Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας πολιτών για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων.

ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.: Πρωτοβουλία πολιτών για την κοινωνική διαχείριση τ...:

Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας πολιτών για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων

στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης.


Δημοσίευση σχολίου