Δήμος που εξοικονομεί 

 • Δημιουργούμε ένα Δήμο που θα στοχεύει στο
μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.

Βασισμένοι στην αρχή της εταιρικής σχέσης,[1] δηλαδή στην συνεργασία και την εμπιστοσύνη ανάμεσα στην δημοτική αρχή, τον ιδιωτικό τομέα, και την κοινωνία των δημοτών, δημιουργούμε την Ξάνθη – Δήμος που εξοικονομεί.
Συνάπτουμε σύμφωνο υποχρεώσεων του Δήμου στο τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ.
Για μας η αναγκαιότητα μίας ενεργειακά φιλικής πόλης πηγάζει από την απαίτηση συμμαζέματος των οικονομικών του Δήμου, τη μείωση της επιβάρυνσης των πολιτών αλλά και το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Στις σημερινές οικονομικές συνθήκες επιβάλλεται ο δημότης να αισθανθεί ότι ο Δήμος δεν σπαταλάει τους πόρους του.
Οι επιλογές των προηγούμενων χρόνων, χωρίς ενεργειακές παρεμβάσεις και με αποκλειστική χρήση πετρελαίου και ηλεκτρισμού στις υποδομές του Δήμου, σε συνδυασμό με την σημερινή συγκυρία επιβάρυναν τα οικονομικά του Δήμου και οδήγησαν στην υπολειτουργία και στο κλείσιμο βασικών δομών, όπως οι αθλητικές εγκαταστάσεις.
Ξεκινάμε την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των ενεργειακών αναγκών του Δήμου.
Δημιουργούμε:

Α) Ένα Πρόγραμμα των 150 πρώτων ημερών επικεντρωμένο στον Δήμο και την καθημερινότητα του

 • Καταγράφουμε τις ενεργειακές καταναλώσεις των υποδομών του Δήμου.
 • Επαναξιολογούμε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που τρέχει αυτή την στιγμή στον Δήμο.
 • Ξεκινάμε την διαδικασία επιθεωρήσεων της ενεργειακής κατάστασης όλων των υποδομών και των σχολικών κτιρίων ώστε να έχουμε το πλήρες ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου.
 • Ξεκινάμε την αντικατάσταση των λαμπτήρων στα δημοτικά και σχολικά κτίρια με λάμπες led.
 • Δημιουργούμε την υποδομή για την γρηγορότερη ωρίμανση και ένταξη των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας του Δήμου στο ΣΕΣ 2014-2020

Β) Ένα πρόγραμμα για την πρώτη πενταετία που θα συγχρονίσει τον βηματισμό τουΔήμου με την εθνική ανάκαμψη και τις ευρωπαϊκές ανάγκες

(Χρηματοδοτικά εργαλεία ΣΕΣ 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, και Αειφόρος Ανάπτυξη, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)[2]
 • Εκμεταλλευόμαστε τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους ΟΤΑ και ειδικά το “Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη” του Σύμφωνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020.
 • Εκπονούμε το σχέδιο «Εξοικονόμησης και αυτοπαραγωγής ενέργειας Δήμου Ξάνθης» με άξονες:
 • Την παραγωγή ενέργειας από τον ίδιο το Δήμο, με την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής στα δημοτικά κτίρια, ώστε να επιτευχθεί η εκ των ενόντων κάλυψη μέρους των ενεργειακών απαιτήσεων για τη λειτουργία του Δήμου.
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Ξεκινάμε πρόγραμμα αντικατάστασης του φωτισμού πόλης με λάμπες χαμηλής κατανάλωσης led. Ταυτόχρονα ελέγχουμε τον φωτισμό με ανιχνευτές κίνησης υψηλής ευαισθησίας και με φωτοκύτταρα.
 • Ξεκινάμε πρόγραμμα ενεργειακών επεμβάσεων στα δημοτικά κτίρια χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της καταγραφής του ενεργειακού αποτυπώματός τους. Οι επεμβάσεις αυτές αφορούν τα εξής:
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων, προσθήκη θερμομόνωσης, φύτευση δωμάτων στεγών, χρήση ψυχρών χρωμάτων και εγκατάσταση σκιάστρων.
  • Κατάλληλες αναβαθμίσεις των συστημάτων θέρμανσης (π.χ. εγκατάσταση συστημάτων αντιστάθμισης στα υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης)
 • Εξετάζουμε τις δυνατότητες συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα μεγάλα κτίρια του Δήμου.
 • Εγκαθιστούμε ηλιοθερμικά συστήματα στο κολυμβητήριο, ώστε να υποβοηθηθεί η θέρμανσης του νερού της πισίνας.
 • Αναβαθμίζουμε ενεργειακά τους κλειστούς αθλητικούς χώρους του Δήμου.
 • Τοποθετούμε συστήματα ελέγχου στο σύνολο των εγκαταστάσεων για ορθή λειτουργία και έγκαιρο εντοπισμό των βλαβών.
 • Ελέγχουμε την κίνηση των δημοτικών οχημάτων με χρήση τηλεμετρικών συστημάτων για τον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων.
 • Διασυνδέουμε και διαχειριζόμαστε όλα τα παραπάνω συστήματα μέσω της Υπηρεσίας Πληροφοριακών Συστημάτων που δημιουργούμε.
 • Εκπαιδεύουμε τους οδηγούς των δημοτικών οχημάτων σε πρακτικές οικολογικής οδήγησης (eco-driving).
 • Δημιουργούμε προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των δημοτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
 • Καθιστούμε υποχρεωτική τη βιοκλιματική μελέτη για οποιαδήποτε επέμβαση σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο, για περισσότερη κλιματική άνεση στο αστικό περιβάλλον.
 • Χρησιμοποιούμε ψυχρά υλικά, ώστε να επιτύχουμε χαμηλότερη μέση θερμοκρασία στο αστικό περιβάλλον.

Γ) Ένα Πρόγραμμα που θα εκφράζει το όραμα μας για τον Δήμο

 • Δημιουργούμε ένα Δήμο που θα στοχεύει στο μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.
 • Που θα υιοθετεί τεχνολογίες αιχμής στη θέρμανση, στην ψύξη των κτηρίων του και στις κατασκευές των υποδομών του.
 • Ένα Δήμο που θα ξέρει να εξοικονομεί πόρους και να σέβεται τόσο το περιβάλλον όσο και τα χρήματα των δημοτών του, εξασφαλίζοντας κεφάλαια για άλλες δράσεις.
 • Μία Δημοτική Αρχή που θα φροντίζει να καταναλώνει μόνο αυτό που χρειάζεται.
 • Τελικός στόχος μας η Έξυπνη Ενεργειακή Ανάπτυξη, δηλαδή ανάπτυξη βασιζόμενη στη γνώση και την καινοτομία, αλλά και η Διατηρήσιμη Ανάπτυξη, που κάνει χρήση των πόρων πιο αποδοτικά, πιο ανταγωνιστικά και πιο οικολογικά.
[1][1] Αρχή βάσει της οποίας οι φορείς, εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία και εκτέλεση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεριμνούν για την ορθή υλοποίησή τους.
[2] για κάθε δράση που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΩΝ» έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη πηγή χρηματοδότησής της, άλλως το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα την στηρίξει, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση το ΣΕΣ 2014-2020.