Δήμος που εξοικονομεί 

  • Δημιουργούμε ένα Δήμο που θα στοχεύει στο
μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα.

Βασισμένοι στην αρχή της εταιρικής σχέσης,[1] δηλαδή στην συνεργασία και την εμπιστοσύνη ανάμεσα στην δημοτική αρχή, τον ιδιωτικό τομέα, και την κοινωνία των δημοτών, δημιουργούμε την Ξάνθη – Δήμος που εξοικονομεί.
Συνάπτουμε σύμφωνο υποχρεώσεων του Δήμου στο τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ.
Για μας η αναγκαιότητα μίας ενεργειακά φιλικής πόλης πηγάζει από την απαίτηση συμμαζέματος των οικονομικών του Δήμου, τη μείωση της επιβάρυνσης των πολιτών αλλά και το σεβασμό προς το περιβάλλον.