Ένα παράδειγμα προς μίμηση!

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση της Τήνου.

 Ένα παράδειγμα προς μίμηση!

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση της Τήνου για την Τοπική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον Η διαλογή των σκουπιδιών με το παράδειγμα μιας Κοιν.Σ.Ε.π 
[Member of MESSE Project - Mechanism for Enhancement of Sinergy and Sustainability among...
Διαβάστε περισσότερα... στην Πηγή»
Δημοσίευση σχολίου