ΑΙΓΙΝΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - υπό ίδρυση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.: Ένα παράδειγμα κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρη...

ΑΙΓΙΝΑ ΟΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - υπό ίδρυση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.: 

Ένα παράδειγμα κοινωνικής συνεταιριστικής  επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Δημοσίευση σχολίου