Κέντρα Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίηση

Τι είναι τα Κέντρα Ανακύκλωσης και ποια είναι η διαφορά τους από τις Μονάδες Ανακύκλωσης ή τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ);

Απάντηση: Τα Κέντρα Ανακύκλωσης δεν είναι μονάδες επεξεργασίας, αλλά σωστά οργανωμένοι χώροι, κυρίως δημοτικοί, στους οποίους μπορεί να μεταφέρουν οι δημότες μόνοι τους διάφορα υλικά για επαναχρησιμοποίηση κι ανακύκλωση. Για παράδειγμα έπιπλα, χρησιμοποιημένα ρούχα, ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, παιδικά παιχνίδια, κλαδέματα, οικιακά μπάζα, υπολείμματα χρωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άλλους, επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, και φυσικά και όλα τα γνωστά υλικά (συσκευασίες, χαρτί κ.α.). Παρόμοια κέντρα (Recycling Banks, Green Points, Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης ή όπως αλλιώς λέγονται) λειτουργούν σε πολλούς δήμους στην Ευρώπη και αρχίζουν να διαμορφώνονται και στην Ελλάδα
 Επαναχρησιμοποίηση :
Βάσει Νόμου, επαναχρησιμοποίηση ορίζεται κάθε διεργασία με την οποία οι συσκευασίες πολλαπλής χρήσης ή άλλα αγαθά επαναπληρούνται ή χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί, με ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά και που επιτρέπουν την επαναπλήρωση τους.
Η επαναχρησιμοποίηση είναι μία περιβαλλοντικά προτιμητέα εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων,
επειδή εξοικονομείται ενέργεια, η οποία δαπανάται για την παραγωγή των αγαθών αυτών, και επιπλέον πολύτιμες πρώτες ύλες όπως πετρέλαιο, νερό, ξυλεία, άνθρακας κ.ά. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χρόνος ζωής τους και επιπλέον μειώνεται το κόστος των περιβαλλοντικών δαπανών που αφορούν στη διάθεση των αποβλήτων.

Ο κατάλογος των επαναχρησιμοποιούμενων αντικειμένων είναι σχεδόν απεριόριστος. Έπιπλα γραφείου και προμήθειες όπως γραφεία, τραπέζια, καρέκλες, ράφια, υπολογιστές και ηλεκτρονικά όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, συσκευές φαξ, τηλεοράσεις, συσκευές βίντεο, ιατρικός εξοπλισμός και προμήθειες, φάρμακα, οικιακά είδη, ρούχα, πιάτα, χρώματα και πάρα πολλά ακόμη.

Σε αυτές τις σελίδες θα βρείτε στοιχεία φορέων και εταιρειών που δέχονται προϊόντα και υλικά για επαναχρησιμοποίηση. Εάν εκπροσωπείτε κάποιον τέτοιο φορέα και επιθυμείτε να προσθέσουμε τα στοιχεία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Δημοσίευση σχολίου