Γιατί όχι και της Αφαίας !


Επανέρχεται το αίτημα επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα!
[βλ. 
Το ψήφισμα της ΑΦΑΙΑΣ! *]
Η επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πάνος Παναγιωτόπουλος, με τον πρόεδρο της αρμόδιας Διεθνούς Επιτροπής, Ντέιβιντ Χιλ.
Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πάνος Παναγιωτόπουλος με τον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα, Ντέιβιντ Χιλ.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από δυο μήνες ο υπουργός είχε στο Παρίσι συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Ιρίνα Μπόκοβα, στη διάρκεια της οποίας επανέφερε το αίτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Ύστερα από πρόταση του κ. Παναγιωτόπουλου, η κα Μπόκοβα δέχθηκε να ασκήσει την προσωπική και θεσμική επιρροή της και να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να αξιοποιηθεί ο θεσμός της διαμεσολάβησης προς τον σκοπό αυτό.
Την επαναφορά του αιτήματος της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην επικαιρότητα
ακολούθησε η σημερινή συνάντηση του Έλληνα υπουργού με τον κ. Χιλ. Ο κ. Παναγιωτόπουλος συζήτησε μαζί του για την αναγκαιότητα μιας κοινής στρατηγικής μεταξύ της Διεθνούς Ένωσης, των επιτροπών και άλλων διεθνών φορέων που έχουν ως επίκεντρο τον πολιτισμό.
Οι δυο συζητητές ανέτρεξαν στο ιστορικό της ελληνικής διεκδίκησης και συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητο να ανανεωθεί και να ενταθεί σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες. Ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής διαβεβαίωσε τον κ. Παναγιωτόπουλο ότι όλες οι επιτροπές θα υποστηρίξουν την ελληνική πολιτεία στην πορεία που εκείνη θα επιλέξει.
Ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής βρίσκεται στην Αθήνα ενόψει της Διεθνούς Σύσκεψης των επιτροπών, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου. Ο υπουργός ανανέωσε το ραντεβού του με τον κ. Χιλ για αυτή την ημερομηνία, καθώς θα παρευρεθεί και ο ίδιος στη σύσκεψη αυτή για να υπογραμμίσει τη σημασία που έχει πάντοτε για την Ελλάδα το αίτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα.
Πηγή: AΠE-MΠΕ.

====================

Το ψήφισμα της ΑΦΑΙΑΣΤο ψήφισμα της ΑΦΑΙΑΣ 

Η επιστροφή των γλυπτών των αετωμάτων – των λεγόμενων «Αιγινητών» του Ναού της Αφαίας - από την Γλυπτοθήκη του Μονάχου, έχει αποκτήσει πλέον μεγάλα ερείσματα και από τη διεθνή κοινή γνώμη και από την εξέλιξη στο χώρο του ΣΎΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ. 
Η πολιτιστική κληρονομιά, δεν αποτελεί μόνο τρόπο επικοινωνίας με το παρελθόν, αλλά και τρόπο συμμετοχής στη σύγχρονη πραγματικότητα.
Ωστόσο, η σύνδεση Πολιτισμού και Τουρισμού γίνεται πράξη, μέσω της υποστήριξης της στροφής της τουριστικής αγοράς προς πολιτιστικά γεγονότα, μέσω της προβολής του πολιτιστικού συγκριτικού πλεονεκτήματος που έχουμε και μέσω της ανάδειξης των Αρχαιολογικών μας χώρων και Μνημείων.
Τα γλυπτά των αετωμάτων του Ναού της Αφαίας, δεν τα παρέδωσαν Έλληνες σε Γερμανούς, Άγγλους και λοιπούς, μετά την αποκάλυψή τους το 1811.
Τα αετώματα του Αρχαιολογικού θησαυρού της Αίγινας, που βρίσκονται στο Μόναχο, δεν «απεμπόλισαν» ΠΟΤΕ την ταυτότητα της κοινωνίας μας και τους τοπικούς μας δεσμούς με την μεγάλη τους πολιτιστική αξία.
Ζητάμε οπωσδήποτε την επιστροφή των γλυπτών της Αφαίας.
Έχουμε βέβαια επίγνωση των δυσκολιών του εγχειρήματος.
Χρέος μας όμως είναι, να πείσουμε όλους τους εμπλεκόμενους για το τεράστιο αυτό πρόβλημα και να δεσμευθούμε ότι δεν θα υποστείλουμε τη ΣΗΜΑΙΑ της ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ, για την επιστροφή των «Αιγινητών», στο χώρο όπου επιβάλλει η ίδια η Ιστορία να βρίσκονται.
Οι όποιες δυσκολίες δεν πρέπει να μας κάμψουν, αλλά αντίθετα πρέπει να δυναμώσουν τις κινητοποιήσεις μας και τις παρεμβάσεις μας, ιδιαίτερα σε επίπεδο Πολιτείας, που έχει υποχρέωση να διαμορφώσει με τη συμμετοχή μας, ένα πλούσιο και νομικά κατοχυρωμένο «περιβάλλον», συνεγείροντας τον ενθουσιασμό των συμπολιτών μας και την επισκεπτών του Ιστορικού μας Νησιού.
Με βάση τα παραπάνω και με αυξημένες τις απαιτήσεις μας από την Πολιτεία, αφού έφτασε η ώρα για ένα μείγμα δράσεων και παρεμβάσεων, δρομολογούμε από σήμερα συντονισμένες κινήσεις διεκδικώντας – μέσα από την επιστροφή των Αιγινητών – αυτό που πραγματικά δικαιούμαστε.
Τα γλυπτά του Ναού της Αφαίας της Αίγινας πρέπει να επιστρέψουν στη θέση τους, για την αποκατάσταση της Ιστορίας, για την παροχή των ανεξάντλητων δυνατοτήτων προβολής της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για τη διευκόλυνση της γεφύρωσης των αποστάσεων, αλλά και του Πολιτισμού, αφού πλέον η Πολιτιστική ζωή τροφοδοτείται από πολλά και διαφορετικά ρεύματα δημιουργίας.

  • The resolution of AFAIA!
The return of the sculptures of the pediments - the so-called "Aegina" Temple of Aphaia - Sculpture from Munich, has now gained major footholds and international public opinion and developments in the field of contemporary culture. 
The cultural heritage is not only a way of communicating with the past and how to participate in contemporary reality. 
However, the connection of Culture and Tourism into practice by supporting the shift of the tourism market for cultural events, by highlighting the cultural advantage that we have and by celebrating our archaeological sites and monuments. 
The sculptures of the pediments of the Temple of Aphaia not the Greeks surrendered to the Germans, British and others, after discovery in 1811. 
The pediments of Aegina Archaeological treasure, located in Munich, not "apempolisan" WHEN the identity of our society and our local links with their great cultural value. 
We ask certainly return of the sculptures of Aphaia. 
We certainly aware of the difficulties of the task. 
But our duty is to persuade all parties to this huge problem and promise that there will yposteiloume the flag of the CLAIM, the return of 'Aegina', which requires at the very history they are. 
Any difficulties we must not bend, but rather should strengthen our mobilizations and our interventions, particularly at state level, has an obligation to form our participation, and an unbelievably rich "environment" synegeirontas enthusiasm our citizens and visitors to our historic island. 
On this basis and increased our demand from the State, since it is time for a mix of actions and interventions initiated by synchronized movements now claiming - through the back of Aegina - what they really deserve. 
The sculptures of the Temple of Aphaia of Aegina must return to their seats, the restoration of history, to provide the inexhaustible possibilities promotion of our cultural heritage, to facilitate the bridging of distances, and Culture, and is now the Cultural Life is powered by many different currents of creation.

Προτάσεις για περπάτημα και εξερεύνηση

Προτάσεις για περπάτημα και εξερεύνηση ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Η πόλη της Αίγινας είναι εκεί όπου βρίσκεται και το κύρι...