Εθισμός και εξάρτηση: Εισαγωγή σε εθισμό-εξάρτηση

Εθισμός και εξάρτηση: Εισαγωγή σε εθισμό-εξάρτηση: Εξ άρτησ η   : Είναι η κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από την επιτακτική ανάγκη για λήψη της ουσίας σε συνεχή ή περιοδική βάση, με σκοπό...
Δημοσίευση σχολίου