H Κολώνα & H Βιβλιογραφία (+ 56 αναφορές !)


Kolonna ιστοσελίδας, Αίγινα  O αρχαιολογικός χώρος είναι η αρχαία ακρόπολη της πόλης της Αίγινας. Η αρχαία Αίγινα βρισκόταν στην ίδια θέση με την παρούσα Αίγινα, καθώς και ο αρχαιολογικός αυτός χώρος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την πόλη. Υπάρχει επίσης ένα σχετικά μεγάλο αρχαιολογικό μουσείο που στεγάζει διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα από το νησί. Το όνομα "Kolonna" προήλθε από τη μόνη εναπομένουσα στήλη του Ναού του Απόλλωνα (όπως βλέπετε στην παραπάνω φωτογραφία). Τα παλαιότερα ίχνη ανθρώπινης ημερομηνία διακανονισμού πίσω στη νεολιθική εποχή.Υπάρχουν ακόμα παραμένουν Εποχή του Χαλκού (3000-2000 π.Χ.) οχυρωματικά τείχη.  Από την έβδομη από τον πέμπτο αιώνα η Αίγινα ήταν μια από τις πιο σημαντικό εμπορικό κέντρο του Αιγαίου. Ο Ναός του Απόλλωνα, που χτίστηκε από το τέλος του έκτου και στις αρχές του πέμπτου αιώνα αντανακλούν την ευημερία της περιόδου αυτής. Αίγινα έπεσε στην ηγεμονία της Αθήνας στα μέσα του πέμπτου αιώνα (459/458 π.Χ.). Στη δυτική πλευρά του ναού, υπάρχει ένα θρησκευτικό μνημείο των Ατταλιδών, κατασκευάστηκε μετά από 210 π.Χ., όταν το βασίλειο των Ατταλιδών της Περγάμου κατέλαβαν το νησί. Κατά την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο, τα παγανιστικά ιερά του λόφου Kolonna είχαν καταστραφεί, αλλά η κατοχή συνεχίζεται στη χριστιανική περίοδο. Κατά τη βυζαντινή περίοδο, η περιοχή χρησιμοποιήθηκε ως φρούριο: υπάρχει οχύρωση κατασκευάστηκε στον ενδέκατο αιώνα. Όπως μπορείτε να δείτε στο φωτογραφίες μνημείων, εκτός από το ναό του Απόλλωνα, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν.

Βιβλιογραφία (OI 56 αναφορές !)

The Site of Kolonna on Aegina

 1. L. Basch, “The Aegina Pirate Ships of c. B.C. 1700,” Mariner’s Mirror 72(1986) 415-437.
 2. M. J. Dorais, M. Lindblom, and C. Shriner, “Evidence for a Single Clay/Temper Source for the Manufacture of Middle and Late Helladic Aeginetan Pottery from Asine, Greece,” Geoarchaeology 19(2004) 657-684.
 3. F. Felten, “Nees anaskaphes sten Aigina-Kolona,” in E. Konsolaki-Yiannopoulou (ed.), Argosaronikos: Praktika 1ou Diethnous Synedriou Istorias kai Archaiologias tou Argosaronikou (Athens 2003) 17-28.
 4. F. Felten, “Aegina-Kolonna: The History of a Greek Acropolis,” in F. Felten, W. Gauss, and R. Smetana (eds.), Middle Helladic Pottery and Synchronisms [Ägina-Kolonna Forschungen und Ergebnisse I] (Vienna 2007) 11-34.
 5. F. Felten and S. Hiller, “Ausgrabungen in der vorgeschichtlichen Innenstadt von Ägina-Kolonna (Alt-Ägina),” JOAI 65(1996) 29-111.
 6. F. Felten, S. Hiller, C. Reinholdt, W. Gauss, and R. Smetana, “Ägina-Kolonna 2003: Vorbericht über die Grabungen des Instituts für Klassische Archäologie der Universität Salzburg,” JOAI 73(2004) 97-128.
 7. J. L. Fitton, N. Meeks, and L. Joyner, “The Aigina Treasure: Catalogue and Technical Report,” in J. L. Fitton (ed.), The Aegina Treasure: Aegean Bronze Age Jewellery and a Mystery Revisited (London 2009) 17-31.
 8. G. Forstenpointner, A. Galik, G. E. Weissengruber, S. Zohmann, U. Thanheiser, and W. Gauss, “Subsistence and More in Middle Bronze Age Aegina Kolonna: Patterns of Husbandry, Hunting and Agriculture,” in A. Philippa-Touchais, G. Touchais, S. Voutsaki, and J. Wright (eds.), MESOHELLADIKA: The Greek Mainland in the Middle Bronze Age [BCH Supplement 52] (Paris 2010) 733-742.
 9. A. Galik, S. Zohmann, G. Forstenpointner, G. Weissengruber, and W. Gauss, “Subsistence and More in Middle Bronze Age Aegina Kolonna: Exploitation of Marine Resources,” in A. Philippa-Touchais, G. Touchais, S. Voutsaki, and J. Wright (eds.), MESOHELLADIKA: The Greek Mainland in the Middle Bronze Age [BCH Supplement 52] (Paris 2010) 743-751.
 10. C. Gates, “Iconography at the Crossroads: The Aegina Treasure,” in R. Laffineur (ed.), Transition. Le monde égéen du Bronze Moyen au Bronze Récent [Aegaeum 3] (Liège 1989) 215-225.
 11. W. Gauss, “Beobachtung zum Apsidenbau von Ägina-Kolonna,” in SYNERGIA: Festschrift für Friedrich Krinzinger (Vienna 2006) 221-228.
 12. W. Gauss, “Minos auf Ägina – Beobachtungen zu den Beziehungen Äginas zu Kreta,” in E. Czerny, I. Hein, H. Hunger, D. Melman, and A. Schwab (eds.), Timelines: Studies in Honour of Manfred Bietak II (Leuven 2006) 437-448.
 13. W. Gauss, “Aegina Kolonna. Pottery Classification and Research Database,” in A. Philippa-Touchais, G. Touchais, S. Voutsaki, and J. Wright (eds.), MESOHELLADIKA: The Greek Mainland in the Middle Bronze Age [BCH Supplement 52] (Paris 2010) 635-640.
 14. W. Gauss and E. Kiriatzi, Pottery Production and Supply at Bronze Age Kolonna, Aegina: An Integrated Archaeological and Scientific Study of a Ceramic Landscape [Ägina-Kolonna Forschungen und ErgebnisseV] (Vienna 2011).
 15. W. Gauss, M. Lindblom, and R. Smetana, “The Middle Helladic Large Building Complex at Kolonna. A Preliminary View,” in W. Gauss, M. Lindblom, R. A. K. Smith, and J. C. Wright (eds.), Our Cups Are Full: Pottery and Society in the Aegean Bronze Age (Oxford 2011) 76-87.
 16. W. Gauss and R. Smetana, “Untersuchung zur früh- und mittelhelladischen Keramik von Ägina Kolonna,” in B. Asamer, P. Höglinger, C. Reinholdt, R. Smetana, and W. Wohlmayr (eds.), TEMENOS: Festgabe für Florens Felten und Stefan Hiller (Vienna 2002) 11-19.
 17. W. Gauss and R. Smetana, “Early and Middle Bronze Age Stratigraphy and Pottery from Aegina Kolonna,” in M. Bietak and E. Czerny (eds.), The Synchronisation of Civilisations in the Eastern Mediterranean in the Second Millennium B.C. III (Vienna 2007) 451-472.
 18. W. Gauss and R. Smetana, “Aegina Kolonna, the Ceramic Sequence of the SCIEM 2000 Project,” in F. Felten, W. Gauss, and R. Smetana (eds.), Middle Helladic Pottery and Synchronisms [Ägina-Kolonna Forschungen und Ergebnisse I] (Vienna 2007) 57-80.
 19. W. Gauss and R. Smetana, “Aegina Kolonna and the Cyclades,” in N. Brodie, J. Doole, G. Gavalas, and C. Renfrew (eds.), ORIZON. A Colloquium on the Prehistory of the Cyclades (Cambridge 2008) 325-338.
 20. W. Gauss and R. Smetana, “Aegina Kolonna in the Middle Bronze Age,” in A. Philippa-Touchais, G. Touchais, S. Voutsaki, and J. Wright (eds.), MESOHELLADIKA: The Greek Mainland in the Middle Bronze Age [BCH Supplement 52] (Paris 2010) 165-174.
 21. R. Higgins, “The Aegina Treasure Reconsidered,” BSA 52(1957) 42-57.
 22. R. Higgins, The Aegina Treasure: An Archaeological Mystery (London 1979).
 23. R. Higgins, “A Gold Diadem from Aegina,” JHS 107(1987) 182.
 24. S. Hiller, “Fisch oder Schiff: Zu einem bemalten mittelbronzezeitlichen Gefässfragment aus Ägina,”Pantheon 30(1972) 439-446.
 25. S. Hiller, “Minoan and Minoanizing Pottery on Aegina,” in C. and P. Zerner and J. Winder (eds.), Wace and Blegen: Pottery as Evidence for Trade in the Aegean Bronze Age 1939-1989 (Amsterdam 1993) 197-199.
 26. S. Hiller, “Ornaments from the Warrior Grave and the Aigina Treasure,” in J. L. Fitton (ed.), The Aegina Treasure: Aegean Bronze Age Jewellery and a Mystery Revisited (London 2009) 36-39.
 27. F. Kanz, K. Grossschmidt, and J. Kiesslich, “Subsistence and More in Middle Bronze Age Aegina Kolonna: An Anthrolpology of Newborn Children,” in A. Philippa-Touchais, G. Touchais, S. Voutsaki, and J. Wright (eds.), MESOHELLADIKA: The Greek Mainland in the Middle Bronze Age [BCH Supplement 52] (Paris 2010) 479-487.
 28. I. Kilian-Dirlmeier, “Reiche Gräber der mittelhelladischen Zeit,” in R. Laffineur and W-D. Niemeier (eds.),POLITEIA: Society and State in the Aegean Bronze Age [Aegaeum 12] (Liège/Austin 1995) 49-53.
 29. I. Kilian-Dirlmeier, Alt-Ägina IV,3: Das mittelbronzezeitliche Schachtgrab von Ägina (Mainz 1997).
 30. I. Kilian-Dirlmeier, “The MH Shaft-grave at Kolonna, Aegina,” in E. Konsolaki-Yiannopoulou (ed.),Argosaronikos: Praktika 1ou Diethnous Synedriou Istorias kai Archaiologias tou Argosaronikou (Athens 2003) 29-32.
 31. R. Laffineur, “The ‘Aegina Treasure’ Revisited,” in E. Konsolaki-Yiannopoulou (ed.), Argosaronikos: Praktika 1ou Diethnous Synedriou Istorias kai Archaiologias tou Argosaronikou (Athens 2003) 41-45.
 32. M. Lindblom, Marks and Makers: Appearance, Distribution and Function of Middle and Late Helladic Manufactuers’ Marks on Aeginetan Pottery [SIMA 128] (Jonsered 2001).
 33. M. Lindblom, “Manufacture and Markings. Aeginetan Pots and Prefiring Marks,” in E. Konsolaki-Yiannopoulou (ed.), Argosaronikos: Praktika 1ou Diethnous Synedriou Istorias kai Archaiologias tou Argosaronikou (Athens 2003) 33-39.
 34. J. Maran, “Emulation of Aeginetan Pottery in the Middle Bronze Age of Coastal Thessaly: Regional Context and Social Meaning,” in F. Felten, W. Gauss, and R. Smetana (eds.), Middle Helladic Pottery and Synchronisms [Ägina-Kolonna Forschungen und Ergebnisse I] (Vienna 2007) 167-182.
 35. W-D. Niemeier, “Aegina – First Aegean “state” Outside of Crete?,” in R. Laffineur and W-D. Niemeier (eds.),POLITEIA: Society and State in the Aegean Bronze Age [Aegaeum 12] (Liège/Austin 1995) 73-80.
 36. J. C. Overbeck, “The Middle Bronze Age Sequences of Kea and Aegina,” in F. Felten, W. Gauss, and R. Smetana (eds.), Middle Helladic Pottery and Synchronisms [Ägina-Kolonna Forschungen und ErgebnisseI] (Vienna 2007) 339-346.
 37. K. Pruckner, “Vollkommen und bichrom bemalte Äginetische Keramik des späten MH bis frühen SH aus Ägina-Kolonna,” Forum Archaeologiae 50/III/2009 (http://farch.net).
 38. K. Pruckner, “Vollständig und bichrom bemalte äginetische Keramik des späten MH bis frühen SH aus Ägina-Kolonna,” in F. Blakolmer, C. Reinholdt, J. Weilhartner, and G. Nightingale (eds.), Österreichische Forschungen zur Ägäischen Bronzezeit 2009 (Vienna 2011) 241-252.
 39. C. Reinholdt, “Ein minoischer Steinhammer in Aegina,” Archäologisches Korrespondenzblatt 22 (1992) 57-62.
 40. C. Reinholdt, “Entwicklung und Typologie mittelbronzezeitlicher Lanzenspitzen mit Schäftungsschuh in Griechenland,” Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte14(1993) 43-52.
 41. K. Sarri, “Aeginetan Matt-Painted Pottery in Boeotia,” in F. Felten, W. Gauss, and R. Smetana (eds.), Middle Helladic Pottery and Synchronisms [Ägina-Kolonna Forschungen und Ergebnisse I] (Vienna 2007) 151-165.
 42. E. Semantone-Bournia, “O ‘Thesauros tes Aiginas’. Neo phos sto mysterio tes lathraias exagoges tou,” in E. Konsolaki-Yiannopoulou (ed.), Argosaronikos: Praktika 1ou Diethnous Synedriou Istorias kai Archaiologias tou Argosaronikou (Athens 2003) 47-69.
 43. N. Sgouritsa, “Lazarides on Aegina: Another Prehistoric Site,” in A. Philippa-Touchais, G. Touchais, S. Voutsaki, and J. Wright (eds.), MESOHELLADIKA: The Greek Mainland in the Middle Bronze Age [BCHSupplement 52] (Paris 2010) 175-180.
 44. H. Siedentopf, Alt-Ägina IV.2: Mattbemalte Keramik der Mittleren Bronzezeit (Mainz 1991).
 45. H. Walter, “Anaskaphe sto lopho Kolona, Aigina, 1981-1982,” AAA 14(1981) 179-184.
 46. H. Walter and F. Felten, Alt-Ägina III,1: Die vorgeschichtliche Stadt: Befestigungen, Häuser, Funde (Mainz 1981).
 47. H. Walter and H-J. Weisshaar, “Alt-Ägina. Die prähistorische Innenstadt westlich des Apollontempels,” AA(1993) 293-297.
 48. E. M. Wild, W. Gauss, G. Forstenpointner, M. Lindblom, R. Smetana, P. Steier, U. Thanheiser, and F. Weninger, “14C Dating of the Early to Late Bronze Age Startigraphic Sequence of Aegina Kolonna, Greece,” in M. B. H. Breese, L. E. Rehn, C. Trautman, and I. Vickridge (eds.), Beam Interactions with Materials and Atoms [Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 268(2010)] 1013-1021.
 49. D. Williams, “The Story of the Aigina Treasure,” in J. L. Fitton (ed.), The Aegina Treasure: Aegean Bronze Age Jewellery and a Mystery Revisited (London 2009) 11-16.
 50. W. Wohlmayr, “Ägina Kolonna – Die schachtgräberzeitliche Siedlung,” in R. Laffineur, Transition. Le monde égéen du Bronze Moyen au Bronze Récent [Aegaeum 3] (Liège 1989) 151-153.
 51. W. Wohlmayr, “Schachtgräberezeitliche Keramik aus Ägina,” in F. Blakolmer (ed.), Österreichische Forschungen zur Ägäischen Bronzezeit 1998 [Wiener Forschungen zur Archäologie 3] (Vienna 2000) 135-136.
 52. W. Wohlmayr, “Aegina Kolonna MH III – LH I: Ceramic Phases of an Aeginetan Trade-Domain,” in F. Felten, W. Gauss, and R. Smetana (eds.), Middle Helladic Pottery and Synchronisms [Ägina-Kolonna Forschungen und Ergebnisse I] (Vienna 2007) 45-55.
 53. W. Wohlmayr, “Minoïka und Mykenaïka auf Ägina,” in F. Lang, C. Reinholdt, and J. Weilhartner (eds.),STEPHANOS ARISTEIOS. Archäologische Forschungen zwischen Nil und Istros: Festschrift für Stefan Hiller zum 65. Geburtstag (Vienna 2007) 279-286.
 54. R. Wünsche, Studien zur äginetischen Keramik der frühen und mittleren Bronzezeit (Berlin/Leipzig 1977).
 55. R. Wünsche, “Die Entwicklung der mittelhelladischen mattbemalten Keramik,” Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst 28(1977) 7-27.
 56. C. W. Zerner, “New Perspectives on Trade in the Middle and Early Late Helladic Periods on the Mainland,” in C. W. and P. C. Zerner and J. Winder (eds.), Wace and Blegen: Pottery as Evidence for Trade in the Aegean Bronze Age, 1939-1989 (Amsterdam 1993) 39-56.


Δημοσίευση σχολίου