Οικολογικά Σχολεία ... και στην Αίγινα ?


Οικολογικά Σχολεία ... και στην Αίγινα !

Το σχολείο μας συνεχίζει φέτος, για πέμπτη σχολική χρονιά, να συμμετέχει στο Πρόγραμμα “Οικολoγικά Σχολεία”. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων προηγούμενων χρόνων είχαμε ασχοληθεί με τα θέματα  Νερό, Απορρίμματα-Ανακύκλωση, θάλασσα και Ενέργεια.  Το φετινό μας θέμα είναι " Λιγότερα Σκουπίδια".
 Αντικειμενικός στόχος του Προγράμματος, είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και δράσης και η αλλαγή της συμπεριφοράς όλων μέσα στη σχολική κοινότητα, ώστε το σχολείο να γίνει ένα πραγματικά  “Οικολoγικό Σχολείο”.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικολογικού κώδικα» ενός συνόλου κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.   Δημιουργείται και εφαρμόζεται, επίσης, ένα Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο αφορά τη μείωση των σκουπιδιών, τη σωστή διαχείρησή τους και την επαναχρησιμοποίηση.
 Τα Οικολoγικά Σχολεία δεν είναι μόνο ένα Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων  αλλά και επιβράβευσης. Το βραβείο έχει τη μορφή μιας πράσινης σημαίας, την οποία μπορεί να υψώσει το σχολείο. Δίνεται στο σχολείο που καταφέρνει να συμπληρώσει με επιτυχία τα βασικά σημεία του 
προγράμματος για τρία συνεχόμενα χρόνια, ενώ κάθε χρόνο  γίνεται ενδιάμεση αξιολόγηση. Μετά την επιτυχή συμπλήρωση της περσινής χρονιάς, το σχολείο μας, αφού είχε αξιολογηθεί, βραβεύτηκε με την πράσινη σημαία.
 Από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχει δημιουργηθεί η οικολογική επιτροπή του σχολείου μας, η οποία αποτελεί την κατευθυντήρια δύναμη του προγράμματος.  
Κύριος στόχος μας είναι τα παιδιά, μέσα από διάφορα μαθήματα, επισκέψεις και εκδηλώσεις, να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στο περιβάλλον, να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση και στάσεις που αφορούν στην προστασία του. 
Εδώ μπορείτε να δείτε το Σχέδιο Δράσης του σχολείου μας για τη σχολική χρονιά 2010-2011. Το σχέδιο δράσης για τη χρονιά 2011-2012 θα αναρτηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
https://sites.google.com/site/bdemotikogeroskepou/programmata/oikologika-scholeia
Δημοσίευση σχολίου