ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και ο Δήμος Ναυπακτίας σας προσκαλούν την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 στις 17.00 στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα στη Ναύπακτο να παρακολουθήσετε την Ημερίδα με θέμα:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ»
Πρόγραμμα ημερίδας   
17.00 – 17.15  Προσέλευση 17.15 – 17.30  Έναρξη –Χαιρετισμοί Επισήμων – Προβολή Βίντεο
17.30 – 18.00  Καθηγητής Νίκος Σ. Μάργαρης, Διευθυντής περιοδικού National  Geographic
«Πολιτικές προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων. Η περίπτωση του Δήμου Ναυπακτίας»
18.00 – 18.30 Παναγιώτης Αλαβέρας, Πολιτικός Μηχανικός, Εκτελεστικός . Αντιπρόεδρος , Διευθυντής του Οργανισμού Ανακύκλωσης Κύπρου
«Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδου Δήμου – Βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη»
18.30 – 19.00  Χάρης Μουρκάκος, Συστημικός Σύμβουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης . της Εταιρείας Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας Ο.Ε «Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ στον Δήμο Ναυπακτίας: . Υφιστάμενη κατάσταση, Προβλήματα, Κοινωνικοοικονομική Διάσταση, Προοπτική»
19.00 – 19.30  Γεωργίου Κωνσταντίνος, Φυσικός Msc, Envic ΕΠΕ
«Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και  κατεδαφίσεις»
19.30 – 20.00   Συζήτηση
Δημοσίευση σχολίου