Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση κερδίζει έδαφος !!!Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση κερδίζει έδαφος

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ από 105.000 τόνοι συσκευασιών συλλέχθηκαν το 2010 στα πλαίσια των Προγραµµάτων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Μάλιστα, η συλλογή συσκευασιών για ανακύκλωση παρουσίασε αύξηση κατά 75,64% 
Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση είναι έναςεθνικός φορέας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει εγκριθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος ως εθνικό συλλογικό σύστηµα ανακύκλωσης συσκευασιών µε σκοπό την οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση της ανακύκλωσηςσυσκευασιών σε όλη την Ελλάδα.
  • Στην Ελλάδα υπάρχουν δυο εγκεκριµένα Συλλογικά Συστήµατα Ανακύκλωσης Συσκευασιών. Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση µετα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και έτος έναρξης λειτουργίας το 2008 και η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης µε τους µπλε κάδους που ξεκίνησε το 2003.
Οφέλη από την ανακύκλωση αλουμινίου
Οφέλη από την ανακύκλωση πλαστικού
Οφέλη από την ανακύκλωση γυαλιού
Δημοσίευση σχολίου