ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑΟι εικόνες που έχουμε όλοι από την ταφή των απορριμμάτων στην Ελλάδα είναι τραγικές και είναι κατανοητές οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών που καλούνται να δεχθούν σκουπίδια και χώρους ταφής στην περιοχή τους.  Για τα σκουπίδια όμως δεν υπάρχει πια το «αλλού» ούτε το «όσο πιο μακριά γίνεται». Λύση δεν είναι να συνεχίζουμε να κρύβουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών κάτω από το χαλί. Πρέπει να αναλάβουμε όλοι, (κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, παραγωγοί και έμποροι προιόντων, πολίτες, φορείς) τις ευθύνες που μας αναλογούν για ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.
Τελικός στόχος θα είναι να φτάσουμε τις επόμενες δεκαετίες σε «πόλεις μηδενικών αποβλήτων» . Κάτι τέτοιο μπορεί να φαντάζει αδύνατο στη Αίγινα του 2011, αλλά με τη συμμετοχή και ενεργοποίηση του πολίτη είναι εφικτό.
  Αν και σπαταλήθηκαν πολλά χρήματα σε άλλες λιγότερο αναγκαίες δραστηριότητες, δεν βρέθηκαν οι αναγκαίοι πόροι για τις υποδομές που απαιτούνται για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο παρά πέντε με κορεσμένο και ετοιμόρροπο ΧΥΤΑ που μολύνει  και κινδυνεύουμε με τσουχτερά πρόστιμα από την ΕΕ.
Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων  επιδέχεται λύση ολοκληρωμένη, βιώσιμη και αειφόρο. Με χρονοδιάγραμμα, εργαλεία εφαρμογής και συγκεκριμένους στόχους.
Στην όλη διαδικασία, είναι απολύτως απαραίτητη η ενημέρωση και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας.
  • Η εφαρμογή στην πράξη πρέπει να περιλαμβάνει:


1.     Πρόληψη-μείωση-αποφυγή παραγωγής απορριμάτων
2.     επαναχρησιμοποίηση
3.     ανακύκλωση -κομποστοποίηση
4.     ασφαλή διάθεση των αδρανών υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
Τα στάδια αναφέρθηκαν όχι μόνο κατά χρονικά σειρά, αλλά και κατά σειρά ιεράρχησης.
    Στο πρώτο και δεύτερο στάδιο, απαιτείται ριζική αλλαγή στη διαδικασία του μοντέλου παραγωγής των επιχειρήσεων αλλά και ταυτόχρονα μια όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών με την σημαντική αρωγή των ΟΤΑ.
Στην πράξη αυτό σημαίνει:

1.     Εφαρμογή της αρχής «Πληρώνω όσο πετάω»
2.     Διαλογή στην πηγή
3.     Τέσσερα (4) είδη κάδων σκουπιδιών χαρτιού, χαρτονιού πλαστικών και υπολοίπων υλικών συσκευασίας, μετάλλων, γυαλιού, οργανικών υλών (αποφάγια, κλαδέματα) υπολειμμάτων
4.     Εκστρατεία ενημέρωσης του Δήμου στους καταναλωτές , παραγωγούς, σχολεία κλπ, για την αναγκαιότητα των παραπάνω
5.     Κίνητρα, αντικίνητρα από πλευράς του Δήμου σε καταναλωτές και επιχειρηματίες.
6.     Απόρριψη της θερμικής επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση) καθώς ανταγωνίζεται την ανακύκλωση έχει υψηλό κόστος και επικίνδυνη για το περιβάλλον)
   Το τρίτο στάδιο αφορά την ανακύκλωση αλλά και την οργάνωση προγραμμάτων κομποστοποίησης στον κήπο ή σε επίπεδο νησιού με υποχρεωτική συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων και των εστιατορίων.
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στις ειδικές κατηγορίες αποβλήτων όπως:
  • Νοσοκομειακά και ιατρικά απόβλητα
  • Ελαστικά, ορυκτέλαια, και συσκευασίες τους, οχήματα, μπαζα,μπαταρίες, συσσωρευτές και ηλεκτρικά- ηλεκτρολογικά είδη με βάση την «ευθύνη του παραγωγού» για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προιόντος.
  • Πρόγραμμα συλλογής μαγειρικών λαδιών από καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία και κατοικίες με σκοπό την μετατροπή τους σε βιοντήζελ, είτε τοπικά είτε κεντρικά.
Στην όλη διαδικασία μπορούν μέσα από δημοτικές ή κοινωνικές η συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης,  να απασχοληθούν ομάδες ανέργων ΑΜΕΑ, πρώην χρήστες κλπ.
Σήμερα στην Ελλάδα ανακυκλώνουμε το 15% των σκουπιδιών που παράγουμε άρα υπάρχουν τεράστια περιθώρια αύξησης της ανακύκλωσης .
   Οι προδιαγραφές του χώρου ταφής θα πρέπει, με ευθύνη της ΤΑ να είναι οι μέγιστες δυνατές, για τη διαφύλαξη όχι μόνο του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, αλλά και όλων των ήδη επιβαρυμένων παραγόντων σε σχέση με το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα του νησιού μας.
 Παράλληλα θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων και τελικά ένα ΧΥΤΥ.
Με έργα που αφορούν στην επεξεργασία των αποβλήτων πριν δοθούν στον ΧΥΤΥ. Δηλαδή να εκδοθούν περιβαλλοντικοί όροι, όχι μόνο για την ταφή των απορριμμάτων, αλλά και για την επεξεργασία τους στον ίδιο χώρο, ώστε να αποτελεί ένα έργο βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων.
  • Παράλληλα ζητάμε η τοπική αυτοδιοίκηση να προχωρήσει σε προγράμματα ενημέρωσης των πιλοτών, σε παροχή κινήτρων για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση (δημιουργία σχετικών κέντρων που θα προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας) και ευαισθητοποίηση σε θέματα διαλογής στην πηγή.
Γιατί τα απορρίμματα δεν είναι ευθύνη μόνο του Δήμου αλλά όλων μας.
Δημοσίευση σχολίου