2011 Παγκόσμιο Έτος Δασών !!!


2011 Παγκόσμιο Έτος Δασών

2011  Παγκόσμιο Έτος Δασών

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε το έτος 2011 ως Παγκόσμιο Έτος Δασών, για την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της αειφόρου διαχείρισής τους, αλλά και για τη διατήρηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των τύπων δασών, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.  Οι κυβερνήσεις, οι περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί, καθώς επίσης και οι κοινωνικές οργανώσεις αναμένεται να δημιουργήσουν εθνικές επιτροπές και να ορίσουν σημεία επαφής στις αντίστοιχες χώρες τους, για να διευκολύνουν την οργάνωση των δραστηριοτήτων για την υποστήριξη του Παγκόσμιου Έτους των Δασών.Γνωρίζετε ότι:
•    Η επιβίωση 1,6 δισεκατομμυρίων ανθρώπων εξαρτάται από τα δάση;
•    Περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σ’ αυτά;
•    Φιλοξενούν το 80% της χερσαίας βιοποικιλότητας του πλανήτη;
•    Σε αυτά συναντάμε τα 2/3 των ζώων και των φυτών που ζουν στην ξηρά;
•    Καλύπτουν το 31% της συνολικής έκτασης της Γης;
•    30% των δασών χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυλείας και προϊόντων;
•    Πάνω από το 40% του οξυγόνου στον κόσμο, παράγεται από τροπικά δάση;
•    Περισσότερο από το ένα τέταρτο των σύγχρονων φαρμάκων, αξίας περίπου 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο, προέρχονται από τροπικά φυτά δασών; 

Τα δάση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας αειφόρου ανάπτυξης.
  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τα δάση για την επιβίωσή τους.  Ο κλάδος των δασικών προϊόντων αποτελεί πηγή οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης, με την παγκόσμια διακίνηση των δασικών προϊόντων να ανέρχεται στην τάξη των 270 δισ. δολαρίων.  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) εκτιμά ότι κάθε χρόνο 130.000 km² παγκόσμιων δασικών εκτάσεων χάνονται, λόγω της αποψίλωσής τους.  Οι ανορθολογικές πρακτικές χρήσεων γης, βιώσιμης υλοτομίας και διαχείρισης γης, αποτελούν τους πιο συνηθισμένους λόγους για αυτήν την απώλεια.
Επίσης ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) εκτιμά ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις παγκοσμίως, μπορούν να αποθηκεύσουν περισσότερους από ένα τρισεκατομμύριο τόνους άνθρακα - το διπλάσιο δηλαδή του ποσού που βρέθηκε στην ατμόσφαιρα.  Ακόμη η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι τα δάση παρέχουν οικότοπους για τα περίπου 2/3 όλων των ειδών στον πλανήτη, και ότι η αποψίλωση των κλειστών τροπικών δασών θα μπορούσε να επιφέρει απώλειες στη βιοποικιλότητα, μέχρι και 100 είδη την ημέρα.
Το Παγκόσμιο Έτος των Δασών αποτελεί την συνέχεια του Παγκόσμιου Έτους Βιοποικιλότητας, που έλαβε χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο το 2010 και αποτέλεσε τη γιορτή της βιολογικής ποικιλομορφίας και της αξίας του για τη ζωή πάνω στη γη.
Το λογότυπο του Παγκόσμιου Έτους Δασών 2011 έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει το θέμα των Δασών στον κόσμο και να γιορτάσει τον κεντρικό ρόλο των ανθρώπων στην αειφόρο διαχείριση, διατήρηση και ανάπτυξη των δασών ανά τον κόσμο.  Τα εικονογραφικά του στοιχεία απεικονίζουν μερικές από τις πολλαπλές αξίες των δασών, αλλά και την ανάγκη για μια σύγχρονη προοπτική με τη διατήρηση ενός σταθερού κλίματος στο περιβάλλον και στον πλανήτη.  Όλα αυτά τα στοιχεία στο σύνολό τους ενισχύουν και ισχυροποιούν το μήνυμα ότι τα δάση είναι ζωτικής σημασίας, για την επιβίωση και την ευημερία των ανθρώπων.
Δημοσίευση σχολίου