"Δίκαιη χρέωση δημοτικών τελών καθαριότητας" Συνέδριο για την εφαρμογή συστημάτων "Πληρώνω Όσο Πετάω" στην Ελλάδα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   
σας προσκαλεί στο συνέδριο με θέμα:
"Δίκαιη χρέωση δημοτικών τελών καθαριότητας"
Συνέδριο για την εφαρμογή συστημάτων
 "Πληρώνω Όσο Πετάω" στην Ελλάδα 
                                         
που διοργανώνεται

Την Τρίτη 31 Μαΐου 2011, ώρα 10.00 – 16.15
Αμφιθέατρο 984 Ραδιοσταθμού Δήμου Αθηναίων, Τεχνόπολη 
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα
παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας στο payt@ecorec.gr

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Προσέλευση
Εγγραφή – Παραλαβή υλικού
09.30- 10.00
Χαιρετισμός
Εκπρόσωπος ΔΣ Ραδιοσταθμού 984
10.00-10.05
Ομιλίες επισήμων
Υπουργός ΠΕΚΑ, Μπιρμπίλη Τίνα
10.05-10.15
Δήμαρχος Αθηναίων, Καμίνης Γιώργος
10.15-10.25
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Μπουτάρης Γιάννης
10.25-10.35
Δήμαρχος Πειραιά, Μιχαλολιάκος Βασίλης*
10.35-10.45
Δήμαρχος Ελευσίνας, Αμπατζόγλου Γιώργος
10.45-10.55
Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, Χαραλαμπίδης Νίκος
10.55-11.05
Εισηγήσεις

Prof. Bernd Bilitewski, Ινστιτούτο Διαχείρισης Αποβλήτων κι Απορρύπανσης Εδαφών (ΙΑΑ), Πολυτεχνείο Δρέσδης, Γερμανία “Η ευρωπαϊκή εμπειρία εφαρμογής προγραμμάτων ΠΟΠ/PAYT
11.05-11.20
Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης “Αποτελέσματα προγράμματος – προτάσεις για εφαρμογή προγραμμάτων ΠΟΠ στην Ελλάδα”
11.20-11.35
Λάμπρος Λάμπρου, Γενικός Διευθυντής Technomart Engineering & Project Consultants Ltd, Κύπρος: «H εμπειρία από την υλοποίηση του προγράμματος στην Κύπρο – προτάσεις – συμπεράσματα»
11.35-11.50
Kristjan Piirimäe, Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Ταλλίν, Εσθονία: «Δυνατότητες εφαρμογής μεθόδων Πληρώνω Όσο Πετάω από Δήμους σε Εσθονία. Τα αποτελέσματα από σχετική μελέτη» 
11.50- 12.05
Αβραάμ Καραγιαννίδης: Aναπληρωτής Kαθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής: «Το ιστορικό της διερεύνησης του ΠΟΠ στην Ελλάδα και το δυαδικό σύστημα χρέωσης των δημοτών στα πλαίσια της δίκαιης χρέωσης συστημάτων ΠΟΠ»
12.05-12.20
Ευαγγελία Μακρή, εκπρόσωπος Δήμου Ελευσίνα «Αποτελέσματα πιλοτικού προγράμματος ΠΟΠ στον Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 07 ENV/GR000271»
12.20 -12.35
Νίκος Χρυσόγελος, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
«Στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την επιτυχία των προγραμμάτων ΠΟΠ»
12.35-12.50
Γεώργιος Περκουλίδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής «Υποστήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων ΠΟΠ μέσω γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών  σε Ελληνικούς δήμους στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων τους»
13:20-13:35
Ερωτήσεις- Παρατηρήσεις
13.35-13.50
Διάλειμμα

Καφές
13.50- 14.15
Workshop-Παρεμβάσεις φορέων - ΟΤΑ
«Μπορούν οι ελληνικοί δήμοι να προχωρήσουν στην εφαρμογή συστημάτων ΠΟΠ; Προβλήματα, δυσκολίες, δυνατότητες και ευκαιρίες»
Τοποθετήσεις, Παρεμβάσεις, Συζήτηση των εισηγητών με εκπροσώπους ΟΤΑ και φορέων , που κάνουν σύντομες τοποθετήσεις, συζητούν,  ρωτούν σχετικά με δυσκολίες και δυνατότητες εφαρμογής των συστημάτων Π.Ο.Π. – Οι θέσεις και οι εκτιμήσεις που θα ακουστούν θα καταγραφούν και θα αξιοποιηθούν για τα τελικά συμπεράσματα και προτάσεις.
14.15-15.30

Συμπεράσματα- σύνοψη συζήτησης
15.30-15.45

Ελαφρύς μπουφές
15.45-16.15Θα υπάρχει αυτόματη μετάφραση από τα αγγλικά


Η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων απαιτεί μια σειρά από διαδικασίες. Η αυτοδιοίκηση φρόντιζε μέχρι τώρα για την τοποθέτηση και συντήρηση των κάδων απορριμμάτων, τη συλλογή των απορριμμάτων με ειδικά οχήματα και τη μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/και απόθεσης (π.χ. Κέντρα Ανακύκλωσης ή ΧΥΤΑ).
Οι συνεχώς, όμως, αυξανόμενες ποσότητες αποβλήτων συνεπάγονται και αυξημένο κόστος διαχείρισής τους. Το κόστος αυτό το επωμίζεται, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αρχικά η τοπική αρχή και τελικά το νοικοκυριό ή η επιχείρηση που παράγει τα απόβλητα.
Τα συστήματα «Πληρώνω Όσο Πετάω» (ΠΟΠ) προτείνουν μια διαφορετική μέθοδο, βασισμένη στην αρχή αυτή αλλά και την αρχή της ανταποδοτικότητας. Ο κάθε ένας από εμάς δηλαδή, πληρώνει ανάλογα με τα απόβλητα που παράγει και όχι με βάση κριτήρια τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή αποβλήτων.
Με το Πρόγραμμα LIFE07/ENV/GR/000271 HEC-PAYT, με τίτλο «Η Aνάπτυξη Συστήματος Πληρώνω Όσο Πετάω στην Ελλάδα, Εσθονία και Κύπρο» επιχειρήθηκε η διερεύνηση και πιλοτική εφαρμογή συστημάτων ΠΟΠ για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παράλληλα, με τη συνεργασία της Εσθονίας και της Κύπρου εξετάστηκε η δυνατότητα εφαρμογής του ΠΟΠ και υπό διαφορετικές συνθήκες. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν τριάντα μήνες και υλοποιήθηκε από έξι φορείς από τέσσερα κράτη – μέλη της Ε.Ε. με κύριο ανάδοχο το Δήμο Ελευσίνας και εταίρους την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (Ελλάδα) , το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), το Ινστιτούτο Διαχείρισης Απορριμμάτων και Απορρύπανσης Εδαφών (ΙΑΑ) του Πολυτεχνείου της Δρέσδης (Γερμανία), την εταιρεία Technomart Engineering & Project Consultants Ltd (Κύπρος) και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ταλίν (Εσθονία).Ο κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων και η αποφυγή των εμποδίων για την εφαρμογή συστημάτων (ΠΟΠ) στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Εσθονία. Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος συνοψίζονταν στα παρακάτω:
·       Η μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ.
·       Η δημιουργία και εφαρμογή, σε μεγάλη κλίμακα, προγραμμάτων ανακύκλωσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα διάφορα ρεύματα υλικών και προϊόντων.
·       Η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανακύκλωσης, ιδίως όσον αφορά ρεύματα υλικών όπως οι συσκευασίες, τα ΑΗΗΕ, οι μπαταρίες και τα βιολογικά απόβλητα.
·       Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος ΠΟΠ στο Δήμο της Ελευσίνας
·       Η εξέταση και επαναπροσδιορισμός του μηχανισμού τιμολόγησης σε σχέση με τα κόστη διαχείρισης.
·       O καθορισμός του καταλληλότερου συστήματος ΠΟΠ για την Εσθονία και την Κύπρο.
·       Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των απορριμμάτων για την εφαρμογή των συστημάτων ΠΟΠ καθώς και η μετάδοση των εμπειριών και γνώσεων που προέκυψαν μέσα από το πρόγραμμα σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να επωφεληθούν κι αυτοί.
·       Η σωστή και πλήρης ενημέρωση του κοινού.
·       Η έμμεση υποστήριξη και ανάπτυξη των προγραμμάτων ανακύκλωσης
παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας στο payt@ecorec.gr


Δημοσίευση σχολίου