Ο Δήμαρχος Αίγινας συμμετέχει στην Γ. Συνέλευση του Δικτύου " ΔΑΦΝΗ"


Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Μάρτη στην Ερμούπολη της Σύρου Γενική Συνέλευση του δικτύου Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου, με την ονομασία ΄΄ ΔΑΦΝΗ΄΄, με θέματα: τροποποίηση Καταστατικού & εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο : Ο ρόλος των Νησιωτικών Αρχών στον ενεργειακό σχεδιασμό - Η πρωτοβουλία - Σύμφωνο των Νησιών. Το σύμφωνο των νησιών αποτελεί μια πολιτική δέσμευση των Νησιωτικών Αρχών, για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο Νησιού κατά 20% έως το 2020.
Αποτελεί μια προέκταση του Συμφώνου των Δημάρχων & απευθύνεται σε Νησιωτικές αρχές που θέλουν να δηλώσουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Τα μέλη του δικτύου ΄΄ΔΑΦΝΗ΄΄ ( Ο δήμος μας είναι μέλος του Δικτύου ΄΄ΔΑΦΝΗ΄΄)
υποστηρίζονται σ΄ αυτήν την πρωτοβουλία χωρίς κόστος, από εξειδικευμένο προσωπικό του Δικτύου, προκειμένου να καθορίσουν & να αναπτύξουν ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Αειφόρου Ενέργειας & να ωριμάσουν ενεργειακά έργα προς ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.  Οι Δήμοι μέλη του ΄΄ΔΑΦΝΗ΄΄, έχουν πλέον την ευκαιρία να αποτελέσουν πρωτοπόρους στην Ελλάδα , σε θέματα πράσινης ανάπτυξης & να ανταποκριθούν με επιτυχία στην πρόκληση που αποτελεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο στόχος για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το 20%.  Το Δίκτυο ΄΄ΔΑΦΝΗ΄΄, σύμφωνα με την νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελείται από 28 Νησιωτικούς Δήμους.  Ο Δήμος μας εκπροσωπήθηκε κατά την Γ.Σ. &την Ευρωπαϊκή ημερίδα από τον Δήμαρχο Αίγινας κ. Θεοδόσιο Σακκιώτη. Τώρα πλέον απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο ή εκπρόσωπό του να συμμετάσχει στην εκδήλωση της οριστικής υπογραφής του συμφώνου των Νησιών που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την 12η Απριλίου 2011. Για την εκλογή του νέου Δ.Σ. του Δικτύου ΄΄ΔΑΦΝΗ΄΄ συμμετείχε ως υποψήφιος ο Δήμαρχος Αίγινας ο οποίος εξελέγη & μετά την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατέλαβε την θέση του Γεν. Γραμματέα.

Δημοσίευση σχολίου