• Σκουπίδια, ένας κρυμμένος θησαυρός !!!!


·       Σκουπίδια, ένας  κρυμμένος θησαυρός

1. Πρόληψη. Στόχος τα μηδενικά σκουπίδια (zero waste). Απαιτείται δραστική μείωση των  σκουπιδιών και ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό χρειάζονται οικονομικά κίνητρα. Σε αρκετές  ευρωπαϊκές πόλεις δοκιμάζονται συστήματα Π.Ο.Π (Πληρώνω Όσο Πετάω) με μεγάλη επιτυχία. Εκεί τα τέλη  που πληρώνουν οι πολίτες είναι ανάλογα με τα σκουπίδια που παράγουν κι όχι με τα τετραγωνικά της κατοικίας. Έτσι όλοι μπορούν  να γίνουν πιο υπεύθυνοι, να επιλέγουν προϊόντα φιλικά στο περιβάλλον με λιγότερη ή καθόλου συσκευασία, πολλαπλές χρήσεις κλπ.
2. Επαναχρησιμοποίηση. Αφορά στα παλιά έπιπλα, ρουχισμό, συσκευές και άλλα προϊόντα που καταλήγουν σήμερα στη χωματερή. Στη Φλαμανδία απασχολούνται 2.800 άτομα σε 33 Κέντρα επαναχρησιμοποίησης.
3. Κομποστοποίηση. Πολλά νοικοκυριά μπορούν από τα οργανικά υπολείμματα να παράγουν κομπόστ (λίπασμα) σε ειδικούς κάδους, μειώνοντας έτσι τα σκουπίδια τους. Χρειάζονται επίσης μεγάλοι κεντρικοί κομποστοποιητές που θα δέχονται όσα οργανικά «ξεφεύγουν» από τις κατοικίες, καθώς και τα πράσινα υπολείμματα του δήμου (κλαδέματα κλπ). Στην Αυστρία πέτυχαν μείωση των απορριμμάτων κατά 38% μέσω της κομποστοποίησης ! Το παραγόμενο κομπόστ αποτελεί πολύτιμο εδαφοβελτιωτικό που χρησιμοποιείται στη συντήρηση πάρκων και αλσών, στην ανάπλαση παλιών λατομείων.
Το 40 % των σκουπιδιών μας είναι  λίπασμα (κομπόστ) !
4. Διαλογή στην πηγή με 4 κάδους. Tο πρόγραμμα ανακύκλωσης βασίζεται σε 4 κάδους, αλλά κανείς τους δεν προορίζεται για οργανικά υπολείμματα. Απαιτείται μελέτη για την προσαρμογή μας ή μη στο ισχύον σύστημα πολλών ευρωπαϊκών ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) ή για την τοποθέτηση και 5ου κάδου για τα οργανικά που θα οδηγούνται στο  δημοτικό κομποστοποιητή. 
6. Βελτίωση του συστήματος  εναλλακτικής διαχείρισης  που αφορά στα παλιά ελαστικά, τα χρησιμοποιημένα λάδια, τις μεταχειρισμένες συσκευές κ.α, καθώς και επέκτασή του σε άλλα είδη (αχρησιμοποίητα φάρμακα, ογκώδη προϊόντα  κλπ ).
7. Δημιουργία διαδημοτικών Κέντρων Ανακύκλωσης, δηλαδή χώρων  προσωρινής αποθήκευσης και ταξινόμησης όλων των υλικών μέχρι τη μεταφορά τους για τελική διαχείριση ή ανακύκλωση.
8. Προγράμματα ευαισθητοποίησης των πολιτών, χωρίς τη συμμετοχή των οποίων κανένα σύστημα συλλογικής διαχείρισης δεν μπορεί να επιτύχει. 
  Ο παραπάνω σχεδιασμός υιοθετείται από πολλές πράσινες πόλεις της Ευρώπης, αλλά και τις μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας. Oι Δήμοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν κάθε ιδέα για θερμική επεξεργασία των σκουπιδιών, που είναι ακριβή και επικίνδυνη και να επικεντρώσουν στην  πρόληψη/ επανάχρηση/ ανακύκλωση / κομποστοποίηση. Είναι ο πιο ασφαλής και φτηνός δρόμος για να ανταποκριθούν στις αυστηρότατες απαιτήσεις που θέτουν οι νέες ευρωπαϊκές οδηγίες.
Επιπλέον το σύστημα διαχείρισης που προτείνουμε δημιουργεί δεκαπλάσιες θέσεις εργασίας σε σχέση με την ταφή ή την καύση. (Στην Ευρώπη η πράσινη διαχείριση των αποβλήτων έχει δώσει ήδη 1,5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης).
Αν ψάχνουμε λοιπόν συγκεκριμένες απαντήσεις στο βραχνά της ανεργίας, πρέπει επιτέλους να δούμε  τα σκουπίδια ως ευκαιρία κι όχι ως ενόχληση.

Μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων και «ανάκτησης» εργασίας ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ

Δημοσίευση σχολίου