Η μόνη λύση είναι η ευρεία ανακύκλωση των απορριμμάτων !


Ανακύκλωση και περιβάλλον

Τις τελευταίες δεκαετίες το περιβάλλον έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η ρύπανση του αέρα, η καταστροφή των δασών και η μόλυνση των υδάτων από εργοστασιακά λύματα είναι μόνο τρεις από τις αμέτρητες γενεσιουργούς αιτίες που συντελούν καθημερινά στην καταστροφή του.
Ο σεβασμός στο περιβάλλον δεν είναι μόνο υποχρέωση για τον άνθρωπο, είναι και ανάγκη υψίστης σημασίας, γι' αυτό οφείλει όσο περνάει από το χέρι του να αποτρέψει το σχεδόν βέβαιο καταστρεπτικό του τέλος.

Ο σημερινός τρόπος ζωής έχει αλλάξει αρκετά τη σύσταση των σκουπιδιών που παράγουμε καθημερινά, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των συσκευασιών που καταλήγουν στα απορρίμματα. Η παραγωγή αποβλήτων συσκευασιών αποτελεί σημαντική μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό.

Η ανακύκλωση είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, ίσως το μοναδικό μέτρο για το οποίο ο σημερινός άνθρωπος έχει πράγματι ευαισθητοποιηθεί, υπηρετώντας τους σκοπούς του στην πράξη.
Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει, επίσης, να γίνει συνήθεια στην καθημερινότητα όλων των νοικοκυριών, γιατί υπολογίζεται πως κάθε χρόνο απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα περίπου 40 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα από την ενέργεια που καταναλώνει κανείς καθημερινά για τις συνήθεις οικιακές ανάγκες: το φωτισμό, την ψύξη, τη θέρμανση κ.λπ.

Ένα σπίτι μπορεί να είναι ταυτόχρονα λειτουργικό και "οικολογικό", χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες του πρέπει να απαρνηθούν τον εκσυγχρονισμό και να θυμηθούν τις παρωχημένες συνήθειες του παρελθόντος.
Η συνετή χρήση ενέργειας, δεν αλλάζει τη ροή της καθημερινότητας του σπιτιού. Αντίθετα βοηθάει την υγεία των κατοίκων του, το "πορτοφόλι" τους και κυρίως το περιβάλλον.
Απορρίμματα και ανακύκλωσηΤα απορρίμματα των σύγχρονων σπιτιών αποτελούν αναγκαίο κακό που δεν γίνεται να εξαλειφθεί. Μπορεί όμως να αμβλυνθεί, κυρίως με τη μέθοδο της ανακύκλωσης. Ειδικά σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την αποκομιδή των απορριμμάτων, η ανακύκλωση συμβάλλει στην αισθητή μείωση των σκουπιδιών.

Καλό είναι λοιπόν κάθε πολίτης να ευαισθητοποιηθεί και να ανακυκλώνει όλα εκείνα τα προϊόντα που μπορούν να ανακυκλωθούν δημιουργώντας μια νέα πρώτη ύλη.

Εικ. 1 Στη δεκαετία του '90 έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτοι κάδοι ανακύκλωσης που ανάλογα με το χρώμα τους αφορούσαν ανακύκλωση διαφορετικού υλικού. Πλέον αυτό δεν ισχύει, καθώς όλα τα αντικείμενα προς ανακύκλωση τοποθετούνται σε μπλε κάδους
Ειδικοί κάδοι συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε), βρίσκονται σχεδόν σε κάθε γειτονιά. Σε πολλούς μεγάλους δήμους της Αθήνας αλλά και σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις, υπάρχουν μάλιστα ειδικά διαμορφωμένα μηχανήματα γι' αυτόν το σκοπό.

Τα υλικά που ανακυκλώνονται είναι τα εξής:
Χαρτί, πχ. εφημερίδες και περιοδικά.
Χάρτινες συσκευασίες, π.χ. χαρτόκουτα.
Γυαλί, γυάλινες συσκευασίες, π.χ. γυάλινες φιάλες.
Μεταλλικοί περιέκτες, π.χ. κονσέρβες, αλουμινένια κουτάκια.
Όλα τα πλαστικά δοχεία και οι πλαστικές συσκευασίες, π.χ. σακούλες.
Ειδικά απορρίμματα όπως μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οχήματα, ελαστικά οχημάτων, λιπαντικά έλαια.
Όλες οι παραπάνω κατηγορίες εκτός ων ειδικών απορριμμάτων τοποθετούνται για ανακύκλωση στους γνωστούς μπλε κάδους. Τα ειδικά απορρίμματα τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους που αντιστοιχούν τα προϊόντα και βρίσκονται σ επιλεγμένα σημεία από το δήμο, συνήθως, κάθε περιοχής.

Οφέλη ανακύκλωσης
Η μείωση της ρύπανσης από τα απορρίμματα είναι απαραίτητη και συνίσταται στη ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων και στην περιβαλλοντικά φιλική επεξεργασία και διάθεσή τους. Η ταφή των απορριμμάτων δεν αποτελεί πλέον πανάκεια λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων ρύπανσης των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα. Η μόνη λύση είναι η ευρεία ανακύκλωση των απορριμμάτων. Με την ανακύκλωση γίνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.
  Ενδεικτικά, η συλλογή και η επαναχρησιμοποίηση ενός τόνου ανακυκλώσιμου αλουμινίου ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 50 τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ενώ η ανακύκλωση 1 τόνου χαρτιού σώζει 17 δέντρα. Τα οφέλη της ανακύκλωσης δεν περιορίζονται μόνο στο περιβάλλον αλλά αφορούν και στους δημότες. Η βιομηχανία ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων είναι από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και γίνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων επομένως επέρχεται οικονομική ανάπτυξη.

Τα οφέλη αφορούν περαιτέρω στους απλούς πολίτες και αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από ένα παράδειγμα. Ο Δήμος  πληρώνει  εκατομ. ευρώ ετησίως στον "Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων" για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων. Με την ανακύκλωση και εξοικονόμηση χρημάτων γίνεται αλλά και ο Δήμος παύει να είναι εξαρτημένος από άλλους φορείς για τη διαχείριση των απορριμμάτων του.

Νομοθεσίες για την ανακύκλωση
Σύμφωνα με το νόμο 2939 περί "Συσκευασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και ’λλων Προϊόντων", που αφορά σε εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στην αντίστοιχη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. και ειδικότερα στην οδηγία 62/94 της Ε.Ε., η ανακύκλωση είναι πλήρως θεσμοθετημένη και συγκεκριμένοι στόχοι έχουν τεθεί.
Κατά τις απαιτήσεις του νόμου μέχρι το 2011 πρέπει να ανακυκλώνεται το 55-80% των συσκευασιών που σήμερα καταλήγουν στα σκουπίδια ενώ το 60% πρέπει να ανακτάται ως ενέργεια. Τέλος, είναι υποχρεωτική η ανακύκλωση ειδικών κατηγοριών απορριμμάτων όπως μπαταρίες, λάστιχα, ηλεκτρικές συσκευές. Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 99/31/ΕΚ και την ΚΥΑ (Η.Π. 29407/3508) μέχρι το 2010 'Επρεπε να μειωθούν κατά 25% τα βιοαποικοδομήσιμα αστικά απορρίμματα σε σχέση με αυτά που παράχθηκαν το 1995. Το ποσοστό αυτό πρέπει να φτάσει το 50% το 2013 και το 65% το 2020.
Συντάκτης: buildnet.gr
Δημοσίευση σχολίου