Μελέτες ΓΠΣ Ν. Αίγινας (!) ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ;

Μελέτες Τροποποίησης ΓΠΣ Ν. Αίγινας (!)
 και Ν. Αγκιστρίου
(Αύγουστος 2007) Α' Φάση
(Ιανουάριος 2008) Β' Φάση
Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, που ιδρύθηκε με το Νόμο του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (1515/85)αποτελεί τον φορέα συνολικής και επιτελικής διαχείρισης των χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών θεμάτων για ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, έχει και την αρμοδιότητα συσχέτισης του οικονομικού προγραμματισμού με τα διάφορα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού, για δράσεις και προγράμματα που αφορούν στο συγκεκριμένο χώρο.

 Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Αθήνας αφορούν στους εξής βασικούς τομείς: 

  • Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

  • Προγραμματισμού

  • Προστασίας Περιβάλλοντος

  • Πολεοδομικών Παρεμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

 Πανόρμου 2, 11523 Αθήνα


Tηλ: 210 - 6437895, 210 - 6469813
Fax: 210 - 6464365
grammateia@organismosathinas.gr

Τηλέφωνα και e-mail 


Δημοσίευση σχολίου