Πρεμιέρα υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έργων σε διασυνδεδεμένα νησιά


Πηγή: Express.gr  11/02/11-08:31
APXIΣE χθες η υποβολή αιτήσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος έως 150 kWp στα διασυνδεδεμένα νησιά και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, η παραλαβή των αιτήσεων θα συνεχισθεί μέχρι την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος για κάθε διασυνδεδεμένο νησί. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τα διασυνδεδεμένα νησιά οι Προσφορές Σύνδεσης (ΠΣ) θα έχουν διάρκεια έξι μηνών και μετά την άπρακτη παρέλευση του εξαμήνου θα αποδεσμεύεται η αντίστοιχη ισχύς και άρα στη συνέχεια μπορούν να γίνουν δεκτές νέες αιτήσεις, ανάλογα με τα κατά περίπτωση περιθώρια ισχύος που θα διαμορφώνονται.
Σημειώνεται ότι διασυνδεδεμένα είναι τα νησιά: Εύβοια, Aνδρος, Τήνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Σαμοθράκη, Θάσος, Αμουλιανή, Κέα, Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Yδρα, Σπέτσες, Κύθηρα, Ελαφόνησος, Σαλαμίνα, Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός και Ζάκυνθος.
Στο περιθώριο ισχύος κάθε διασυνδεδεμένου νησιού συμπεριλαμβάνεται και η ισχύς των μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων του ειδικού προγράμματος που λειτουργούν ή πρόκειται να εγκατασταθούν. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων από κατ'Α επάγγελμα αγρότες, θα εξεταστούν με ενιαία σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας και του αριθμού πρωτοκόλλου υποβολής τους.
Η ΔΕΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι:
• Αιτήσεις υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (για κάθε αίτηση φορέας του έργου δεν μπορεί να είναι περισσότερα από ένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
• Αιτήσεις από υπό σύσταση εταιρίες δεν γίνονται δεκτές.
• Oλες οι αιτήσεις σύνδεσης θα κατατίθενται στις αρμόδιες ανά διασυνδεδεμένο νησί περιοχές ΔΕΗ και όχι στις Διευθύνσεις Περιφερειών ΔΕΗ, ανεξάρτητα από το ύψος της αιτούμενης ισχύος του σταθμού, με ταυτόχρονη καταβολή ποσού έναντι των δαπανών διαχείρισης και εξέτασης του αιτήματος, κατ'Α αντιστοιχία με την ισχύ του σταθμού.
• Για την υποβολή των αιτήσεων θα χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα έντυπα αίτησης που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της ΔΕΗ, ανάλογα με την ισχύ (έως 100 KW ή άνω των 100 KW) και τη θέση εγκατάστασης του σταθμού (επί γηπέδου ή επί κτιρίου).
• Δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις σύνδεσης από διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα για περισσότερους του ενός φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί του αυτού ακινήτου, με κατάτμησή του μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται υπό τη μορφή εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών σχημάτων. Μεμονωμένες αιτήσεις επί όμορων ακινήτων διαφορετικής ιδιοκτησίας μπορούν να γίνονται αποδεκτές, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης της μη συσχέτισής τους κατά τη φάση της εξέτασης.
• Δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε κτίρια και στέγαστρα (δεκτή η εγκατάσταση ενός μόνο σταθμού ανά στέγη).

Δημοσίευση σχολίου