Οικολογική κοινότητα – πρότυπο .


Δέκα χρόνια πριν, μια ομάδα ανθρώπων στην Ιρλανδία ενώθηκαν με στόχο να μειώσουν το δικό τους αποτύπωμα άνθρακα δημιουργώντας μια οικολογική κοινότητα. Έψαξαν τρόπους να συμπεριλάβουν την αειφορία σε κάθε έκφανση της ζωής τους: στα σπίτια, τον τρόπο που δουλεύουν, τα ταξίδια και την καλλιέργεια.
Δημοσίευση σχολίου