ΈΚΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΣΟΛΑΡ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΊΕΣ ΣΕ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΠΌΛΕΙΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ
του 6ου Συνεδρίου του ΣΟΛΑΡ στην Χαλκίδα

Εμείς οι συγκεντρωθέντες στην Χαλκίδα στις 17 και 18 Δεκεμβρίου του 2010, στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΣΟΛΑΡ δηλώνουμε ότι σήμερα η χώρα μας διαθέτει την γνώση, την ικανότητα και τις δυνάμεις να προχωρήσει σε μία ριζική υπέρβαση του φαύλου κύκλου της αυθαίρετης δόμησης και της στρεβλής οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.  Πιστεύουμε ότι ανακαίνιση των κτιρίων και των πόλεων, με βιοκλιματικά και φιλοπεριβαλλοντικά κριτήρια και με χρήση οικολογικών υλικών, μπορεί σήμερα να επιφέρει μία αξιοβίωτη οικονομική πρόοδο και την δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στην χώρα μας με οικονομικά ανταποδοτικό τρόπο. Δηλώνουμε την ακλόνητη πεποίθησή μας ότι η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την χώρα μας  και πρέπει όλοι πολίτες να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη αυτή δεν μπορεί να γίνει
με βάση γραφειοκρατικές αποφάσεις αλλά με την πλήρη συμμετοχή των ενεργών δυνάμεων της κοινωνίας, με ιεραρχημένες προτεραιότητες και επεμβάσεις που είναι ανταποδοτικές για τον πολίτη και με πλήρη σεβασμό στα οικονομικά των πολιτών. Με ανησυχία παρακολουθούμε φαινόμενα διαστρέβλωσης των δεδομένων και παραπλάνησης της αγοράς με προφανή σκοπό τον άκοπο πλουτισμό ή την ενδυνάμωση της γραφειοκρατίας . Με ανησυχία παρατηρούμε την πλήρη απονέκρωση της διαδικασίας έκδοσης των οικοδομικών αδειών στην χώρα μας λόγω μίας στρεβλής και βεβιασμένης εφαρμογής των νέων διατάξεων του ΚΕΝΑΚ.
 Η βεβιασμένη μετάβαση στον νέο γραφειοκρατικό σύστημα ενεργειακής αποτίμησης των κτιρίων, επέφερε τελικώς, αντί για τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.
Σήμερα το επίσημο σύστημα αποτίμησης της ενεργειακής απόδοσης της χώρας απέχει πολύ από όλα τα διεθνή πρότυπα περί εξοικονόμησης ενέργειας. Θεωρούμε ότι οι αρχές της διαχείρισης ενέργειας, πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα στην χώρα μας για κάθε δράση όπου διατίθεται δημόσιο χρήμα με βάση τα διεθνή πρότυπα. Σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτή οιαδήποτε σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Ουδεμία επιδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα απαιτείται. Τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας είναι από μόνα τους οικονομικώς ανταποδοτικά και δεν χρειάζονται περαιτέρω ενισχύσεις.

Αντίθετα η πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί επιτέλους στις υποχρεώσεις της για χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.  Χωρίς αυτόν τον σχεδιασμό, δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί ριζικά ο φαύλος κύκλος της αυθαίρετης δόμησης. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να στηριχθεί σε κριτήρια φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής ως προς τους συντελεστές δόμησης. Πρωτίστως θα πρέπει να στηριχθεί στο δικαίωμα πρόσβασης στον ήλιο και στον αέρα. Σε ότι αφορά τις επεκτάσεις σχεδίων πόλεων, θα πρέπει επιτέλους να θεσμοθετηθούν κατηγορίες περιορισμού της σκίασης του ενός κτιρίου από το άλλο.
Επίσης η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε σημαντικές αυτοχρηματοδοτούμενες δράσεις για την ανάπλαση των πόλεων. Θα πρέπει άμεσα να καταρτιστούν σχέδια για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων στα κέντρα των πόλεων.  Οι κοινόχρηστοι αυτοί χώροι μπορεί και πρέπει να δημιουργηθούν είτε με την αύξηση του ύψους δόμησης, εκεί όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είτε με ανταλλαγή αστικής ιδιωτικής γης με δημόσια, ρυμοτομημένη γη.  Η ρυμοτόμηση της δημόσιας γης θα πρέπει να γίνει με καθαρά κριτήρια «πράσινης πολεοδόμησης», δηλαδή με δικαίωμα πρόσβασης στον ήλιο και στον αέρα, με δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια μέσα μεταφοράς και με χρήση χώρων με πρώην βιομηχανική ή εμπορική χρήση,  όπως είναι ο χώρος του αεροδρομίου του Ελληνικού.
Δημοσίευση σχολίου