"ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ" - Οικολογικό και Πολιτιστικό Εργαστήρι

ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ  :   www.enarmonion.gr  
οικολογικό και πολιτιστικό εργαστήρι
Στοχεύει στην Οικολογική συνείδηση, την συμφιλίωση και αρμονία του ανθρώπου με τη Φύση.
• Συμβάλει στη μύηση του παιδιού στο χώρο που το περιβάλλει , με απώτερο στόχο να συνειδητοποιήσει την αλληλεξάρτηση φύσης και ανθρώπου αφού το φυσικό περιβάλλον επιδρά στην ψυχή του, αφ’ενός και αφ’ετέρου να οδηγηθεί στη διαπίστωση ότι η μη προστασία της φύσης συνεπάγεται και εξόντωση του ανθρώπου.
• Είναι σημαντικό να αντιληφθεί το παιδί ότι τόσο η διαιώνιση όσο και η βελτίωση της ζωής του διασφαλίζεται μέσα από τη συμφιλίωσή του με το φυσικό περιβάλλον : το φυτικό, το ζωικό και το υδάτινο.


• Η σωστή λειτουργία του κύκλου της ζωής είναι συνέπεια της αφομοίωσης της πρωταρχικής ανάγκης για προστασία του οικοσυστήματος, άρα της περιβαλλοντικής του στάσης.
• Να αντιληφθεί το παιδί ότι η φύση είναι φίλος και όχι εχθρός φτάνει να σέβεται τους νόμους που τη διέπουν και να έχει απέναντι σ’ αυτή μια σταθερή στάση ζωής.
• Να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί κι αυτό να συμβάλει στη συντήρηση/διατήρηση και, κατ’ επέκταση, στη διαιώνιση της χλωρίδας και της πανίδας που συναποτελούν το φυσικό περιβάλλον και
• Να διαμορφώσει οικολογική συνείδηση : ό,τι υπάρχει στη γη είναι χρήσιμο και ωφέλιμο και το προστατεύουμε. 

Δημοσίευση σχολίου