Οικολογικό Αποτύπωμα Σχολείων !!!!


Οικολογικό Αποτύπωμα Σχολείων

Οικολογικό Αποτύπωμα Σχολείων :  Πανελλήνια ιστοσελίδα που μπορούν οι μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα να βρουν σε πραγματικούς αριθμούς την ποσότητα Διοξειδίου του Άνθρακα, που εκλύει το σχολείο τους.
Η σχετική ιστοσελίδα είναι :
Δημοσίευση σχολίου