Μουσεία Αίγινας

1. Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας (Κολώνας)

Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας (Κολώνας)

Tο Αρχαιολογικό μουσείο της Αίγινας είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1829 με τη φροντίδα του Α. Μουστοξύδη. Το σημερινό κτίριο οικοδομήθηκε το 1980 στον αρχαιολογικό χώρο της Κολώνας και είναι δωρεά του Βαυαρικού Συλλόγου των Φίλων του Μουσείου της Αίγινας. Προβλέπεται η οριστική μεταφορά της συλλογής στο Καποδιστριακό ορφανοτροφείο της Αίγινας.

Από τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου είναι:

Μεσοελλαδικός πιθαμφορέας (1700 π.Χ.) με παράσταση πλοίων με κωπηλάτες.

Τεμάχιο αγγείου μεσοελλαδικών χρόνων με παράσταση ανθρώπου πάνω σε ψάρι ή σε ακρόπρωρο καραβιού. Περί το 1700 π.Χ.

Γεφυρόστομη πρόχους του πρώιμου ανακτορικού ρυθμού. Γύρω στο 1450 π.Χ.

Πρωτοκορινθιακή κοτύλη με παράσταση ιππέων.

Αττικός μελανόμορφος αμφορέας με σκηνή συμπλοκής πολεμιστών. Πρώτο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ.

Η πρόχους των Κριών.Πρωτοαττικό αγγείο των μέσων του 7ου αι. π.Χ. Παριστάνονται ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του κρατημένοι από τα κέρατα κριών να διαφεύγουν από τον Πολύφημο.

Αρχαϊκή επιγραφή από την Αφαία.

Μεγάλος πρωτοαττικός αμφορέας με Χίμαιρα και Σφίγγες.

Πώρινο άγαλμα του Ηρακλή από αέτωμα. Χρονολογείται στο 560 π.Χ.

Η μαρμάρινη σφίγγα. Χρονολογείται στα 460 π.Χ.

Αρχαϊκή στήλη με ένθρονη γυναικεία μορφή και άλλη όρθια, των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ.

Μετόπη με τρεις ανάγλυφες ανδρικές μορφές.

Τμήμα αρχαϊκού αναγλύφου. Χρονολογείται στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

Επιτύμβια στήλη με ανδρική μορφή σκύλου και παιδί. Χρονολογείται στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ.

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Α - M U S E U M S
1.Αρχαιολογικο Μουσείο Αιγινας
2.Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας
3.Μουσείο Χρήστου Καπράλου

Δημοσίευση σχολίου