Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Το «Σύμφωνο των Δημάρχων»  είναι μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δίνει το προβάδισμα σε πρωτοπόρους  δήμους της Ευρώπης για την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών μέσω της εφαρμογής  έξυπνων τοπικών στρατηγικών  αειφόρου ενέργειας που δημιουργούν μόνιμες  θέσεις εργασίας και αυξάνουν την  ποιότητα ζωής των δημοτών.  Οι συμμετέχοντες δήμοι  δεσμεύονται επίσημα να προχωρήσουν σε μείωση των εκπομπών CO2 με  την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων και έργων.  
 Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι ανοικτό σε όλους τους δήμους και κοινότητες ανεξάρτητα του μεγέθους τους. Η ΕΕ παρέχει συμβουλευτική,  τεχνική και οικονομική  υποστήριξη σε  δήμους που δεν έχουν επαρκείς πόρους για την προετοιμασία και υλοποίηση σχεδίων δράσης για την αειφόρο ενέργεια. Δομές στήριξης όπως η «Γραμματεία του Σύμφωνου των Δημάρχων», το πρόγραμμα  «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και το «Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ»  παρέχουν  στους συμμετέχοντες  δήμους την απαιτούμενη  υποστήριξη. 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μέσω του  προγράμματος  «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» τη χρηματοδότηση  των δήμων  με  15 εκατ  Ευρώ  για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και των καθαρών συγκοινωνιών.  Οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα για  την ανακαίνιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων,  το δημόσιο φωτισμό,  την εισαγωγή  ΑΠΕ στα κτίρια, την  εγκατάσταση  δικτύων θέρμανσης / ψύξης μέσω της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και  ηλεκτρικής ενέργειας  καθώς και τις  δημοτικές συγκοινωνίες (με σκοπό την  βελτίωση της ενεργειακής τους  απόδοσης,  την χρήση ΑΠΕ και την εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων). Στο   «Σύμφωνο των Δημάρχων»  συμμετέχουν 476 δήμοι, εκ των οποίων   δήμοι από την Ελλάδα (Τρίκαλα, Πάτρα,  Ίος,  Κέα , Πτολεμαΐδα, Νίσυρος,  Θέρμη,  , Λειψοί , Μήλος, Οία, Συκεών, κλπ).   http://www.eumayors.eu/

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΔΩικάκληρο το  ελληνικό κείμενο της πρωτοβουλίας  «Σύμφωνο των Δημάρχων»
http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/CoM_text_layouted/Texte_Convention_EL.pdf
Πώς να γίνετε μέλη της πρωτοβουλίας  «Σύμφωνο των Δημάρχων»
Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση : Αξιοποίηση του δυναμικού
Χάρτης Leipzig για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις
Δεσμεύσεις του Aalborg
Διαδικασίες της Ατζέντας 21[

Δημοσίευση σχολίου