- Ενόψει των Ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 - οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ.

Ενόψει των Ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου 2009, οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
καλούν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα να
ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι μέσω των Ελληνικών
ευρωψηφοδελτίων.
Σύμφωνα με την Οδηγία 93/109/ΕΚ, οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν
σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., έχουν το δικαίωμα κατά τις ευρωεκλογές να
ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής
είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Δεν μπορούν να ψηφίσουν όμως
περισσότερο από μια φορά κατά τις ίδιες εκλογές.
Όσοι πολίτες της Ένωσης επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν
στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους δήμου ή κοινότητας του τόπου διαμονής τους. Για την εγγραφή
τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ένωσης
οφείλουν να προσέλθουν στο δήμο ή κοινότητα του τόπου διαμονής τους,
προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή
διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – δήλωση
εγγραφής. Περαιτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται.
Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ενόψει των
ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2009.
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουν την ουσιαστική συμμετοχή όλων των
πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας μας και καλούν τους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα
στην εκλογική διαδικασία.
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ στηρίζουν τη συμμετοχή όλων των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κοινά καθώς με τον τρόπο αυτό διαμορφώνουν τη
σύνθεση του ευρωκοινοβουλίου και επομένως την πολιτική σκηνή στην
Ευρώπη που θέλουμε. Για το λόγο αυτό, απευθύνουμε έκκληση στους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα να εγγραφούν
στους εκλογικούς καταλόγους μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2009 ώστε να
έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν Ελληνικά ευρωψηφοδέλτια στις Ευρωεκλογές
της 7ης Ιουνίου 2009.
www.ecogreens.gr

--
Γρηγόρης θ. Μαλτέζος τηλ 6932.313.108

Δημοσίευση σχολίου