Το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων καταναλωτών φαίνεται να συγκεντρώνουν τα πράσινα συστήματα που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Συστήματα όπως η γεωθερμία, ο ηλιακός κλιματισμός και τα ενεργειακά τζάκια, υπόσχονται μέχρι και 70% εξοικονόμηση χρημάτων για θέρμανση το χειμώνα αλλά και ψύξη το καλοκαίρι. 

Πράσινα συστήματα θέρμανσης

Παρότι το κόστος απόκτησης τους είναι 25-30% μεγαλύτερο από το κόστος ανάλογων συμβατικών συστημάτων, υπολογίζεται ότι αποφέρουν την απόσβεση της αρχικής επένδυσης σε διάστημα πέντε με 10 ετών. 

Υπολογίζεται ότι κατά την ψύξη επιτυγχάνεται οικονομία έως και 50% σε σχέση με την κατανάλωση ρεύματος από κλιματιστικά και έως και 70% κατά τη θέρμανση. 

Ιδιαίτερα οικονομικά ως προς τη λειτουργία τους θεωρούνται και τα ενεργειακά τζάκια. Λειτουργούν είτε με νερό που θερμαίνεται είτε με κυκλοφορία αέρα και μπορούν να θερμάνουν έως και 200 τμ. 

Υπολογίζεται ότι επιτυγχάνεται οικονομία έως και 60% 

Ο ηλιακός κλιματισμός επιτυγχάνει οικονομία έως και 70%.