Έρευνα για το ζήτημα του νερού στην Ελλάδα

Έρευνα για το ζήτημα του νερού στην Ελλάδα

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι κλιματικές αλλαγές (ανομβρία, κ.λπ), η κακή διαχείριση των υδάτινων πόρων και η σπατάλη του νερού από τα νοικοκυριά, αλλά και από τους αγρότες, είναι οι κυριότερες αιτίες έλλειψης νερού στην Ελλάδα αυτήν την περίοδο, σύμφωνα με την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών.

Μεγάλο είναι το έλλειμμα ενημέρωσης που διαπιστώνεται σε σχέση με το ζήτημα του νερού στη χώρα, καθώς οι μη πληροφορημένοι φτάνουν το 51% των ερωτώμενων.

Περίπου 1 στους 4 πολίτες (24%) εκτιμούν ότι η ποιότητα νερού στην περιοχή τους δεν είναι και τόσο καλή, ενώ σχεδόν 1 στους 5 (17%) δηλώνει ότι το νερό της περιοχής του είναι κακής ποιότητας. Η κατάσταση είναι χειρότερη στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, στο οποίο μόλις το 43% των ερωτηθέντων αξιολογούν ως καλή την ποιότητα του νερού που τους παρέχεται. Μάλιστα 9% του συνόλου των ερωτώμενων δεν χρησιμοποιούν το νερό του σπιτιού τους ούτε για πόσιμο ούτε για μαγείρεμα.

Άν και πάνω από 6 στους/ις 10 Έλληνες/ίδες δείχνουν εμπιστοσύνη στο νερό του σπιτιού τους, το 38% δεν το εμπιστεύονται, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι 3 στους 10 επιλέγουν το εμφιαλωμένο νερό στην καθημερινή τους κατανάλωση.

Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα των διακοπών υδροδότησης, που παρατηρούνται αυτή την εποχή σε διάφορες περιοχές της Έλλαδας, αν και στις αστικές και ημιαστικές περιοχές το πρόβλημα είναι σχετικά περιορισμένο, δεν ισχύει το ίδιο για τις αγροτικές περιοχές. Δύο στους δέκα κατοίκους αγροτικών περιοχών (19%) αντιμετωπίζουν πολύ ή αρκετά συχνά προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή τους.


Πατήστε εδώ για να δείτε ένα δείγμα από τη διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας


ΠΗΓΗ: http://www.vprc.gr/article.php?id=350

Δημοσίευση σχολίου