«Βιώσιμη Κατανάλωση. Απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ως καταναλωτές για να βοηθήσουμε τον πλανήτη»

                                           

>> Η έκδοση του εντύπου έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥΠΑΝ με την οποία μεταξύ άλλων θεσμοθετήθηκε, ως βασική υποχρέωση της πολιτείας, η μέριμνα για την πληροφόρηση και την επιμόρφωση του καταναλωτή για τη βιώσιμη κατανάλωση.
                                                
>> Η βιώσιμη κατανάλωση, δηλαδή, η υπεύθυνη χρήση αγαθών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και η οποία ελαχιστοποιεί την καταστροφή των φυσικών πόρων του πλανήτη, αποτελεί προτεραιότητα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, το Υπουργείο Ανάπτυξης και κάθε πολίτη.
  

                                                       


 

     

 

Δημοσίευση σχολίου